General

Profile

Home

Vítejte v systému Redmine

Pro přihlášení prostřednictvím federace eduID.cz použijte prosím tlačítko *Sign in via eduID.cz* nacházející se v pravém horním rohu. Pokud nemáte vytvořený účet a máte eduID.cz identitu, můžete si účet vytvořit sami prostřednictvím *registračního formuláře*. Systém bude možné používat, jakmile správce Vaši žádost ověří a účet Vám aktivuje, o této skutečnosti budete informováni prostřednictvím emailu.

Další užitečné informace, zdroje a nástroje:

Welcome to the Redmine system

To sign in, please use the *Sign in via eduID.cz* button located in top right corner. If you would like to create new account, please use our *registration form*. You may use the system once the administrator validates your request and activates your account. You will be informed about the activation via email.

More usefull information, resources a tools: