Projects

 • CESNET eInfrastructure Proxy IdP

  Proxy IdP zajišťuje bezpečný přístup ke službám CESNET eInfrastruktury. Proxy IdP umožní delegaci autentizace a částečně i autorizace z Vaší služby na Proxy IdP. Podporované protokoly jsou SAML2 a OpenID Connect.

  Na těchto stránkách naleznete:

 • BEESIP

  Bright Efficient Embeded SIP

 • HlasLidu

  Projekt k analýze hlasu v českém prostředí a následného převodu mluveného slova na text

 • sipb

  SIP benchmarking

 • kam3cfg

  Konfigurátor Kamailio serveru

 • Obecne-verejny

  Verejny projekt - test viditelnosti

Also available in: Atom