Project

General

Profile

Overview

Proxy IdP zajišťuje bezpečný přístup ke službám CESNET eInfrastruktury. Proxy IdP umožní delegaci autentizace a částečně i autorizace z Vaší služby na Proxy IdP. Podporované protokoly jsou SAML2 a OpenID Connect.

Na těchto stránkách naleznete:

Statistiky Proxy IdP
Seznam produkčních služeb

Members

Manager: Daniel Kouřil, Jiří Bořík, Martin Kuba, Michal Procházka, Pavel Vyskočil, Petr Všetečka, Slávek Licehammer

Developer: Jan Oppolzer, Jan Tomášek