Project

General

Profile

Licence modulů použitých v projektu

Project documentation
10/08/2013

Licence modulů použitých v projektu

Soupis licenčních podmínek pro moduly používané v rámci Wardenu.

SOAP

SOAP::Lite

 • domovská stránka modulu
 • Licence: This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

SOAP::Transport::HTTP

 • domovská stránka modulu
 • Licence: This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

POSIX

POSIX::strftime

 • domovská stránka
 • Licence: This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

IO::Socket::SSL

 • domovská stránka
 • Licence: This module is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

HTTP::Daemon::SSL

 • domovská stránka
 • Licence: This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

File::Pid

 • domovská stránka
 • Licence: This module is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

DBI

 • domovská stránka
 • Licence: You may distribute under the terms of either the GNU General Public License or the Artistic License, as specified in the Perl 5.10.0 README file.

Format::Human::Bytes

 • domovská stránka
 • Licence: This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

Sys::Syslog

 • domovská stránka
 • Licence: This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

FindBin

 • domovská stránka
 • Licence: This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

Files