Project

General

Profile

Warden FAQ

Toto FAQ byl vytvořeno pro pomoc uživatelům se systémem Warden. Informace v něm jsou poskytovány uživateli a vývojáři na principu best effort. Nemusejí být tedy vždy nejaktuálnější, nebo se nemusejí vztahovat k nejnovějším verzím operačních systémů. Pokud můžete FAQ jakkoliv doplnit, prosím, kontaktujte nás na emailu:

Upgrade systemu Warden na produkcnim serveru warden.cesnet.cz

Tento postup je sepsan pro upgrade z verze 2.0 na 2.1. Pred samotnym upgrade byl na produkcni server nainstalovan Warden 2.1 do adresare /opt/warden-server-2.1/warden-server, spusten na portu 4443 a napojen na separatni databazi warden21. Nove nasinstalovany server byl otestovan zdali funguje.

Postup pro upgrade serveru:

 1. vypnuti Apache serveru
  # /etc/init.d/apache2 stop
  
 2. upravit konfiguraci Warden serveru 2.1 na databazi 'warden' z 'warden21'
  # vim /opt/warden-server-2.1/warden-server/etc/warden-server.conf
  
     $DB_NAME = "warden";
  
 3. přehození portu pro verzi 2.1 z 4443 na 443 a zrušení virtuálu 2.0 na 443
 4. záloha tabulek v databazi warden
  mysql> use warden;
  mysql> create table events20 select * from warden.events;
  mysql> create table clients20 select * from warden.clients;
  
 5. upgrade databazoveho schematu
  $ mysql -h localhost -u root -p warden < /opt/warden-server-2.1/warden-server/doc/warden20to21.patch
  
 6. spusteni Apache serveru
  # /etc/init.d/apache2 start
  
 7. nastaveni symlinku pro skripty z /opt/warden-server-2.1/warden-server/bin do /usr/local/bin

Postup pro rollback v pripade selhani updatu

 1. vypnuti Apache serveru
  # /etc/init.d/apache2 stop
  
 2. obnoveni puvodnich tabulek ze zalohy
  mysql> use warden;
  mysql> drop table events;
  mysql> drop table clients;
  mysql> create table events select * from warden.events20;
  mysql> create table clients select * from warden.clients20;
  
 3. přehození portu verze 2.1 zpátky z 443 na 4443, povolení virtuálu 2.0 na 443
 4. spusteni Apache serveru
  # /etc/init.d/apache2 start
  

Instalace systemu Warden pod systémem Debian

Instalace Warden klienta

1. Instalace zavislosti

$ sudo apt-get install libsoap-lite-perl libio-socket-ssl-perl perl-modules libdatetime-perl

2. Instalace Warden klienta

$ wget https://homeproj.cesnet.cz/projects/warden/repository/revisions/master/changes/packages/warden-client-1.0.0.tar.gz
$ wget https://homeproj.cesnet.cz/projects/warden/repository/revisions/master/changes/packages/warden-client-1.0.0.tar.gz.sig

$ sha1sum -c warden-client-1.0.0.tar.gz.sig
$ tar xzvf warden-client-1.0.0.tar.gz

$ cd warden-client-1.0.0
# ./install.sh -d /opt -u <user> -k <path_to_ssl_key_file>/server.key -c <path_to_ssl_certificate>/server.pem -a <path_to_ca_certificate>/ca.pem

3. Update Warden klienta

$ wget https://homeproj.cesnet.cz/projects/warden/repository/revisions/master/changes/packages/warden-client-1.1.0.tar.gz
$ wget https://homeproj.cesnet.cz/projects/warden/repository/revisions/master/changes/packages/warden-client-1.1.0.tar.gz.sig

$ sha1sum -c warden-client-1.1.0.tar.gz.sig
$ tar xzvf warden-client-1.1.0.tar.gz

$ cd warden-client-1.1.0
# ./update.sh -d /opt

4. Odinstalace Warden klienta

# /opt/warden-client/uninstall.sh -d /opt

Instalace Warden serveru

1. Instalace pomocnych baliku

$ sudo apt-get install libsoap-lite-perl libio-socket-ssl-perl perl-modules libfile-pid-perl libdbi-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libformat-human-bytes-perl libnet-cidr-lite-perl libdatetime-perl libsys-syslog-perl

2. Instalace Warden serveru

$ wget https://homeproj.cesnet.cz/projects/warden/repository/revisions/master/changes/packages/warden-server-1.0.0.tar.gz
$ wget https://homeproj.cesnet.cz/projects/warden/repository/revisions/master/changes/packages/warden-server-1.0.0.tar.gz.sig

$ sha1sum -c warden-server-1.0.0.tar.gz.sig
$ tar xzvf warden-server-1.0.0.tar.gz

$ cd warden-server-1.0.0
# ./install.sh -d /opt -k <path_to_ssl_key_file>/server.key -c <path_to_ssl_certificate>/server.pem -a <path_to_ca_certificate>/ca.pem

3. Update Warden serveru

$ wget https://homeproj.cesnet.cz/projects/warden/repository/revisions/master/changes/packages/warden-server-1.1.0.tar.gz
$ wget https://homeproj.cesnet.cz/projects/warden/repository/revisions/master/changes/packages/warden-server-1.1.0.tar.gz.sig

$ sha1sum -c warden-server-1.1.0.tar.gz.sig
$ tar xzvf warden-server-1.1.0.tar.gz

$ cd warden-server-1.1.0
# ./update.sh -d /opt -- JESTE NENI

4. Odinstalace Warden serveru

# /opt/warden-server/uninstall.sh -d /opt

Instalace Warden klienta pod systémem CentOS

Provoz Warden serveru

Pristup do MySQL databaze Warden server

$ mysql -u root -h localhost -p

mysql> use warden;
 • heslo je k nalezeni v konfiguracnim souboru /opt/warden-server/etc/warden-server.conf

Ovladani warden serveru

$ sudo /etc/init.d/apache2 {start|stop|graceful-stop|restart|reload|force-reload|start-htcacheclean|stop-htcacheclean|status}

Seznam prihlasenych klientu

$ sudo /opt/warden-server/bin/getClients.pl

Zjisteni stavu serveru

$ sudo /opt/warden-server/bin/getStatus.pl

Registrace odesilajiciho klienta

$ sudo /opt/warden-server/bin/registerSender.pl -n <hostname> -r <requestor> -s <service_name> -d <description_tags> -i <IP or subnet>

Registrace prijimajiciho klienta

$ sudo /opt/warden-server/bin/registerReceiver.pl -n <hostname> -r <requestor> -t <events_type> -o -i <IP or subnet>

-o -> enable receiving of own events

Zruseni registrace klienta

$ sudo /opt/warden-server/bin/unregisterClient.pl -i <id>

Pocet prijatych udalosti za sekundu

sqlite3 warden/warden-server/var/warden.db 'select received from events;' | sort | uniq -c | sort -n -r | less 

Seznam a pocet prijatych typu udalosti

sqlite3 /opt/warden-server/var/warden.db "select type, count(type) from events group by type" 

Nagios plugin

Skript kontrolujici beh Warden serveru pro system Nagios.

#!/usr/bin/perl

my $rv = `ps aux | grep "/usr/bin/perl -w /opt/warden-server/bin/warden-server.pl" | grep -v grep | grep -v process-alive | wc -l`;
if ($rv) {
  print "WARDEN OK: Warden server is running\n";
}
else {
  print "WARDEN CRITICAL: Warden server is not running\n";
};

Zjisteni verze Perl baliku

perl -MSOAP::Lite -e 'print "$SOAP::Lite::VERSION\n"'

Převod času do formátu UTC

Převod z Unix time do UTC

use DateTime;
my $dt = DateTime->from_epoch(epoch => $epoch);

Tipy, triky a prusery

Nastaveni GIT klienta

Nataveni klienta se provadi pomoci editace souboru /home/user/.gitconfig

$ git config --global user.name "Jmeno a Prijmeni" 
$ git config --global user.email <prijmeni>@ics.muni.cz

$ git config --global color.diff auto
$ git config --global color.status auto
$ git config --global color.branch auto

Stazeni Warden GITu

$ git clone [username]@homeproj.cesnet.cz:warden 
 • [username] je Váš cesnetí login. Autentizace je v případě SSH obrácená proti cesnetímu LDAPu, případně můžete na mail <> poslat veřejnou část svého SSH klíče.

not well-formed (invalid token) at line 1, column 3, byte 3 at /usr/lib/perl5/XML/Parser.pm line 187

Tento problem je zpusoben tim, ze klient nema pravo ke cteni SSL certifikatu nebo klice. Reseni problemu spociva ve spravnem nastaveni prav pro pristup k SSL certifikatu a klici.

$ ./sender.pl

not well-formed (invalid token) at line 1, column 3, byte 3 at /usr/lib/perl5/XML/Parser.pm line 187
Received data: Can't connect to warden-dev.cesnet.cz:443

Illegal field name 'APR::Table=HASH' at /usr/share/perl5/SOAP/Transport/HTTP.pm line 799

Tento problem je zpusobovan novou verzi modulu HTTP::Headers (6.05), pri ktere server vraci '500 - Internal server
error' a v ssl logu '/var/log/apache2/error_ssl.log' se objevuje chybova hlaska:

Illegal field name 'APR::Table=HASH(0x2b37b2768718)' at /usr/share/perl5/SOAP/Transport/HTTP.pm line 799

Informace o modulu HTTP::Headers (6.05):

cpan[1]> i HTTP::Headers
CPAN: Storable loaded ok (v2.20)
Going to read '/root/.cpan/Metadata'
 Database was generated on Wed, 12 Dec 2012 14:07:03 GMT
Module id = HTTP::Headers
  DESCRIPTION Class encapsulating HTTP Message headers
  CPAN_USERID LWWWP (The libwww-perl mailing list <libwww@perl.org>)
  CPAN_VERSION 6.05
  CPAN_FILE  G/GA/GAAS/HTTP-Message-6.06.tar.gz
  UPLOAD_DATE 2012-10-20
  DSLIP_STATUS RmpO? (released,mailing-list,perl,object-oriented,)
  MANPAGE   HTTP::Headers - Class encapsulating HTTP Message headers
  INST_FILE  /usr/local/share/perl/5.10.1/HTTP/Headers.pm
  INST_VERSION 6.04

pro opravu problemu provedte downgrade na posledni funkcni verzi 6.04:

cpan[2]> force install G/GA/GAAS/HTTP-Message-6.04.tar.gz

Incorrect parameter at /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8/SOAP/Lite.pm
line 1993.

Tento problem zpusobuje chybny prikaz na radku 1993 v modulu SOAP::Lite od verze 0.715:

die "Incorrect parameter" unless $itself =~/^\d$/;

ktery ma byt spravne napsan jako:

die "Incorrect parameter" unless $itself =~/^\d*$/;

tak jak je tomu ve verzi 0.714. Pro vyrezeni problemu provedte downgrade modulu SOAP::Lite na verzi 0.714:

cpan> install M/MK/MKUTTER/SOAP-Lite-0.714.tar.gz

Pro vice informaci viz http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3547564&group_id=66000&atid=513017

Jak zjistit nainstalovane verze Perl modulu na serveru

 $ instmodsh 
Available commands are:
  l      - List all installed modules
  m <module>  - Select a module
  q      - Quit the program
cmd? l
Installed modules are:
  Compress::Raw::Bzip2
  Compress::Raw::Zlib
  Encode::Locale
  File::Listing
  HTTP::Cookies
  HTTP::Daemon
  HTTP::Date
  HTTP::Message
  HTTP::Negotiate
  IO::Compress
  IO::Socket::SSL
  LWP
  LWP::MediaTypes
  LWP::Protocol::https
  Mozilla::CA
  Net::HTTP
  Perl
  SOAP
  SOAP::Lite
  WWW::RobotRules
  mod_perl
cmd?

Jak zjistit verze Perl modulu

$perl -MMODULE -e 'print $MODULE::VERSION';

Jak premigrovat data z SQLite do MySQL

1. dump tabulky z SQLite databaze do CSV formatu

$ sqlite3 -csv /opt/warden-server/var/warden.db "select * from clients;" > clients.db

2. zmena separatoru CSV souboru z "," na ";"

sed '%s/,/;/g' clients.db

3. zmena oznaceni typu 'NULL' pro MySQL databazi

sed '%s/null/\\N/g' clients.db

4. import upraveny dat do MySQL databaze

$ mysql -u root -h localhost -p

mysql> use warden;
mysql> load data local infile '/home/plesnik/clients.db' into table clients fields terminated by ';' lines terminated by '\n';
Query OK, 21 rows affected (0.00 sec)
Records: 21 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

Jak zjistit verze aktualne nainstalovanych Perlovych baliku na serveru:

 • k tomuto ucelu slouzi skript chck_modules_version.sh (source:packages/chck_modules_version.sh)
 • skriptu staci pouze predat nazev adresare ve kterem ma automaticky zjistit vsechny zavisle perlove moduly a vypsat jejich verze
$ ./chck_modules_version.sh 
Usage: chck_modules_version.sh <directory>

Example: chck_modules_version.sh ../src/warden-server/
 • a spustit skipt:
  $ ./chck_modules_version.sh ../src/warden-server/
  Carp >= 1.11
  Crypt::X509 >= 0.40
  Data::Dumper >= 2.124
  DateTime >= 0.61
  DBD::mysql >= 4.016
  DBI >= 1.612
  Email::Simple >= 2.100
  File::Basename >= 2.77
  FindBin >= 1.50
  Format::Human::Bytes >= 0.05
  Getopt::Long >= 2.38
  Getopt::Std >= 1.06
  MIME::Base64 >= 3.08
  Net::CIDR::Lite >= 0.21
  SOAP::Lite >= 0.715
  SOAP::Transport::HTTP >= 0.715
  Switch >= 2.14
  Sys::Hostname >= 1.11
  Sys::Syslog >= 0.27
  Test::Exception >= 0.29
  Test::MockModule >= 0.05
  Test::More >= 0.94
  

Can't locate object method "ssl_opts" via package "SOAP::Transport::HTTP::Client"

Pokud se pri odesilani/prijmu udalosti zobrazi nasledujici hlaska:

$ perl warden-client.pl 
Can't locate object method "ssl_opts" via package "SOAP::Transport::HTTP::Client" at /opt/warden-client/lib/WardenClientSend.pm line 48.

je nutne na server doinstalovat modul LWP::Protocol::https

# cpan 
cpan> install LWP::Protocol::https

Server sent error message:: Bad mask at /usr/share/perl5/Net/CIDR/Lite.pm line 39

Pokud se pri odesilani/prijmu udalosti zobrazi nasledujici hlaska:

Server sent error message:: Bad mask at /usr/share/perl5/Net/CIDR/Lite.pm line 39
  Net::CIDR::Lite::add('Net::CIDR::Lite=HASH(0x1913d30)', 192.168.1.1) called at /usr/local/bin/warden-server.pl line 259
  Warden::saveNewEvent('Warden', 'HASH(0x1df2aa0)') called at /usr/share/perl5/SOAP/Lite.pm line 2797
  eval {...} called at /usr/share/perl5/SOAP/Lite.pm line 2782
  eval {...} called at /usr/share/perl5/SOAP/Lite.pm line 2748
  SOAP::Server::handle('SOAP::Server=HASH(0x1bf3400)', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xs...') called at /usr/local/bin/warden-server.pl line 859

tak byl na Warden server zaregistrovan klient bez masky site:

registerSender -n client.server.cz -r Requestor -s ScanDetector -d Test -i 192.168.1.1

Problem se opravi novou registraci klienta se spravnou maskou site:

registerSender -n client.server.cz -r Requestor -s ScanDetector -d Test -i 192.168.1.1/32

weaken is only available with the XS version of Scalar::Util

Pri update warden client balicku se pri kontrole SOAP::Lite baliku vyskytne chyba "weaken is only available with the XS version of Scalar::Util at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8/SOAP/Lite.pm line 2502":

# ./update.sh -d /opt

------------------------- Dependencies check-in -------------------------
Checking Perl interpreter ... OK
Checking SOAP::Lite module ... FAILED!
weaken is only available with the XS version of Scalar::Util at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8/SOAP/Lite.pm line 2502
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8/SOAP/Lite.pm line 2502.
Compilation failed in require at -e line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at -e line 1.

Update from warden-client-1.0.0 to warden-client-1.1.0 package FAILED!!!

problem vyresite force reinstalaci daneho modulu:

# cpan
cpan> force install Scalar::Util

Chybejici baliky na Ubuntu (10.04.4 LTS)

V logu Illegal field name 'APR::Table=HASH' at /usr/local/share/perl/5.10.1/SOAP/Transport/HTTP.pm line 818

Problém může být v nové verzi HTTP::Headers (6.05). Řešením je nainstalovat verzi 6.04.

cpan[1]> i HTTP::Headers
CPAN: Storable loaded ok (v2.20)
Going to read '/root/.cpan/Metadata'
 Database was generated on Wed, 12 Dec 2012 14:07:03 GMT
Module id = HTTP::Headers
  DESCRIPTION Class encapsulating HTTP Message headers
  CPAN_USERID LWWWP (The libwww-perl mailing list <libwww@perl.org>)
  CPAN_VERSION 6.05
  CPAN_FILE  G/GA/GAAS/HTTP-Message-6.06.tar.gz
  UPLOAD_DATE 2012-10-20
  DSLIP_STATUS RmpO? (released,mailing-list,perl,object-oriented,)
  MANPAGE   HTTP::Headers - Class encapsulating HTTP Message headers
  INST_FILE  /usr/local/share/perl/5.10.1/HTTP/Headers.pm
  INST_VERSION 6.04

cpan[2]> force install G/GA/GAAS/HTTP-Message-6.04.tar.gz

Návrhy otázek pro FAQ

 • navrh1 - Kuba