Project

General

Profile

Schůzky

Videokonferenční číslo

Videokonferenční číslo MCU: 950087709

Záznamy ze schůzek

Videokonference z 7.2.2013

Staré schůzky, videokonference a porady

Schůzky z roku 2012
Schůzky z roku 2011

Template záznamu schůzky

h1. Schůzka projektu Warden z <datum>

{{>toc}}

h2. Čas a místo konání
* <datum>, <cas>
* <misto>

h2. Prezence
* *Přítomni:*
* *Nepřítomni:*

h2. Agenda schůzky
 * ...

h2. Zápis ze schůzky
 * ...

h2. Úkoly
 * <seznam ukolu>

h2. Přílohy
 * <popis + odkaz>