Project

General

Profile

Seznam serverů projektu

Stránka obsahuje pravidla pro práci se servery a seznam strojů používaných pro vývoj, testování a provoz serverů projektu Warden.

Pravidla chování na serverech

Aby nebylo nutné obracet se kvůli instalaci nějakého balíčku na správce serveru, mají všichni vývojáři prostřednictvím sudo rootovská oprávnění pro spouštění programů apt-get a cpan. Tak alespoň odpadnou nepříjemné prodlevy, protože při vývoji se pravidelně instaluje nový software a nástroje. Pro hladký běh služby je však nutné dodržovat následující jednoduché zásady:

  1. Při instalaci nových perlivých modulů mají prioritu debianí balíčky. Pokud je daný modul v nějakém balíčku přímo v debianím repozitáři, nainstalovat debianí balíček. Balíčky jsou udržované a stabilní, takže není potřeba hlídat chyby a všechno se aktualizuje spolu se systémem.
  2. Teprve pokud modul není přímo v repozitářích, použije se CPAN.
  3. Na wiki stránce Warden-dev bude veden log o tom, jaké balíčky byly do systému nainstalovány, případně i s krátkým zdůvodněním proč (pokud to nebude přímo zřejmé). Instalační log bude užitečným nástrojem i při případné budoucí migraci na jiné systémy.
  4. Ukazuje se, že při ladění jsou občas potřeba příkazy nebo jejich parametry, které se nedají odhadnout předem, a někdy prakticky znamenají roota (např. strace). Pro warden-dev tedy povolujeme /bin/bash v sudo, kdo ho ale použije, musí nejprve zkontrolovat, případně se domluvit, že jinému současně přihlášenému nešlape po patách, pokud možno systém uvést do původního stavu, a akci (a důvod) zadokumentovat na Warden-dev.

Produkční server

Warden

Vývojový server

Warden-dev

Testovací servery

Warden-c

Správce: jmeno,