Project

General

Profile

Specifikace projektu Warden

Stránka obsahuje seznam realizovaných specifikací v projektu Warden společně s odkazy na tyto dokumenty.

Warden 2.0

Warden 1.0

Prototyp centralizovaného systému, který jednoduše a efektivně umožní organizacím sdílet a využívat informace o detekovaných anomáliích v provozu sítě a služeb. Systém se skládá ze serveru a přijímajících a odesílajících klientů. Na žádost přijímajících klientů jim server distribuuje nové (dosud nezaslané) události, které serveru zaslali odesílající klienti.