Project

General

Profile

Update server z verze 2.1 na 2.2 + mereni (warden-dev.cesnet.cz)

===========================================================
Plan prechodu produkcniho Warden serveru z verze 2.1 na 2.2
===========================================================

Otestovani prechodu na serveru warden-dev.cesnet.cz
===========================================================

- na testovacim serveru warden-dev je nutne nejprve pripravit prostredi, na kterem nasledne
 provedeme otestovani procesu prechodu

Pripravna faze na warden-dev:
-----------------------------

1. Nainstalovat starsi verzi serveru 2.1

  - warden 2.1 nainstalovan do /opt/warden-server-2.1/warden-server

    ./install.sh -d /opt/warden-server-2.1/ -k /etc/ssl/private/warden-dev.cesnet.cz.key -c /etc/ssl/certs/warden-dev.cesnet.cz.pem -a /etc/ssl/certs/tcs-ca-bundle.pem

  - porizena kopie vyvojove databaze warden-server-2.2-aplha3 (warden22bkp)

  $ mysqldump -u root -p warden > warden22bkp.sql
  > create database warden22bkp;
  $ mysql -u root -p warden22bkp < warden22db.sql

2. Na produkcnim serveru poridit dump stavajici produkcni databaze. (5m 37s)

  $ mysqldump -u root -p warden > warden_21.sql
  $ scp warden_21.sql plesnik@warden-dev.cesnet.cz

3. Dump produkcni databaze nahrat na warden-dev (1h 11m 3s)

  > drop database warden;
  > create database warden;
  $ mysql -u root -p warden < warden_21.sql

4. Spustit Warden server 2.1 nad produkcni databazi a overit plnou funkcionalitu
  prijimaciho/odesilajiciho klienta 2.1

  - do /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl pridano /etc/apache2 Include /opt/warden-server-2.1/warden-server/etc/warden-apache.conf a nastaven warden-server.conf
  - restartovan apache2
  - problem: Incorrect parameter at /usr/local/share/perl/5.10.1/SOAP/Lite.pm line 1993.
    - na warden-dev je pouzivan SOAP::Lite z /usr/local/share (verze 0.715), kdezto na warden serveru se pouziva z /usr/share (verze 0.712)
    - verze 0.715 z /usr/local/share odinstalovana pomoci cpanm
  - zaregistrovani testovaci klienti:
    - ./registerSender.pl -n warden-dev.cesnet.cz -r plesnik@ics.muni.cz -s tester -d "Test" -i 195.113.161.39/32
    - ./registerReceiver.pl -n warden-dev.cesnet.cz -r plesnik@ics.muni.cz -t _any_ -o -i 195.113.161.39/32
    - ./registerSender.pl -n warden-dev.cesnet.cz -r plesnik@ics.muni.cz -s tester2 -d Test -i 195.113.161.39/32

Testovaci faze na warden-dev:
-----------------------------

5. Nainstalovat balicek warden-server-2.2

  - warden 2.2 nainstalovan do /opt/warden-server-2.2

  ./install.sh -d /opt/warden-server-2.2 -k /etc/ssl/private/warden-dev.cesnet.cz.key -c /etc/ssl/certs/warden-dev.cesnet.cz.pem -a /etc/ssl/certs/tcs-ca-bundle.pem -e plesnik@ics.muni.cz

6. Vytvořit nove tabulky pro verzi 2.2

  - vytvoreni tabulky client22

create table clients22 like clients;
insert into clients22 select * from client;
ALTER TABLE clients22 ADD valid varchar(1) DEFAULT 't';

  - vytvoreni tabulky events22

SET @saved_cs_client   = @@character_set_client;
SET character_set_client = utf8;
CREATE TABLE `events22` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `detected` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 `received` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 `type` varchar(64) default NULL,
 `source_type` varchar(64) default NULL,
 `source` varchar(256) default NULL,
 `target_proto` varchar(16) default NULL,
 `target_port` int(2) unsigned default NULL,
 `attack_scale` int(4) unsigned default NULL,
 `note` text,
 `priority` int(1) unsigned default NULL,
 `timeout` int(2) unsigned default NULL,
 `valid` varchar(1) default 't',
 `client_id` int(11) default NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `idx_events_type_valid` (`type`,`valid`),
 KEY `idx_events_client_id` (`client_id`),
 KEY `idx_events_detected` (`detected`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1;
SET character_set_client = @saved_cs_client;

7. Vložit fiktivní zprávu do tabulky events 2.2 s ID vyšším, než bude nejvyšší současné. (MySQL bude
  další ID generovat od nejvyššího, tzn. zůstane místo na původní zprávy.)

  - zjistit aktualni nejvyssi ID z 'events' a pricist 100: (65472995 + 100)

  select max(id) from events;
  insert into events22 (id) values ('65473095');

8. Upravit novy server 2.2 tak, aby nevracel zprávy čtenářům, ale přijímal je pouze od
  zapisovatelů. Nepřijdeme tak o žádné zprávy - zapisovatelé stale posílají. Čtenáři
  také o nic nepřijdou, protože budou mít stále sve platne ID poslední zprávy
  nezměněné - server jim nic nového nedá, pouze si počkají, než server začne opet dávat
  (u verze 2.0 tahle úprava byla jednořádkova)

  - v /opt/warden-server-2.2/lib/Warden.pm zakomentovat radek 436 ("return @events;")

9. Vypnout server 2.1, nahodit upravený 2.2

  - nastavit /opt/warden-server-2.2/etc/warden-apache.conf

  9.1 Zmenit cesty k Warden serveru

  - v souboru /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl pridat radek:

    Include /opt/warden-server-2.2/etc/warden-apache.conf

  a zakomentovat

    Include /opt/warden-server-2.1/warden-server/etc/warden-apache.conf

  9.2 Prejmenovat tabulky (Drobny vypadek cca 5 sekund)

  - stopnout Apache

    # /etc/init.d/apache2 stop

  - prejmenovani tabulek

  rename table clients to clients21;
  rename table events to events21;  
  rename table clients22 to clients;
  rename table events22 to events;

  - spustit Apache

    # /etc/init.d/apache2 start

10. Vytvorit zalozni kopii stavajici neupravene tabulky events 2.1 (9m 10.37s)

  create table events21_bkp like events21;
  insert into events21_bkp select * from events21;

11. Převést schema tabulky events 2.1 na nový formát

  ALTER TABLE events21 ADD client_id int(11) DEFAULT NULL; (7m 37.58s)
  UPDATE events21 e, clients21 c SET e.client_id = c.client_id WHERE e.hostname = c.hostname AND e.service = c.service; (13m 33.99s)
  ALTER TABLE events21 DROP COLUMN hostname, DROP COLUMN service; (4 m 16.83s)
  UPDATE events21 SET valid = 'o' WHERE client_id is NULL; (1m 3.57s)
  ALTER TABLE events21 ADD INDEX idx_events21_type_valid (type,valid), ADD INDEX idx_events21_client_id (client_id), ADD INDEX idx_events21_detected (detected); (12m 1s)

12. Dump tabulky events 2.1 s novym schematem (2m 55s)

  mysqldump -u root -p --no-create-info --compact warden events21 > warden_events_21_compact.sql

13. Import dumpu tabulky events 2.1 s novym schematem do nove tabulky events 2.2 - zaplní se tím uvolněné místo
  vytvorene ID fiktivni zpravy (2h 24m)

  replace 'events21' 'events' -- warden_events_21_compact.sql
  mysql -u root -p warden < warden_events_21_compact.sql

  Kontrola prenesenych udalosti:

  mysql> select count(*) from events21;
  +----------+
  | count(*) |
  +----------+
  | 65105777 |
  +----------+
  1 row in set (0.00 sec)

  mysql> select count(*) from events where id < '65473095';
  +----------+
  | count(*) |
  +----------+
  | 65105777 |
  +----------+
  1 row in set (14.19 sec)

14. Smazat fiktivní zprávu v tabulce events 2.2

  delete from events where id = '65473095';

15. Upravit server 2.2 na normální odesilaci funkci (server opet zacne odesilat zpravy
  ctenarum)

  - v /opt/warden-server-2.2/lib/Warden.pm odkomentovat radek 436 ("return @events;")

16. Restart serveru 2.2 (čtenáři nyní dostanou všechny zprávy od svého posledního ID,
  cimz o nic nepřijdou, jen je dostanou o nějakou dobu později)

  # /etc/init.d/apache2 restart

17. Overit plnou funkcionalitu prijimaciho/odesilajiciho klienta 2.1 oproti Warden
  serveru 2.2

18. Uklidit server a pripravit opet na vyvoj