Project

General

Profile

Vydani verze

Predpokladem pro sestaveni balicku je dostatecne otestovany kod serveru/klienta. V manualu nize je popsan proces sestaveni Release Candidate i Final Release balicku.

Zjisteni verzi zavislych modulu

 • k tomuto ucelu slouzi skript chck_modules_version.sh (source:packages/chck_modules_version.sh)
 • skriptu staci pouze predat nazev adresare ve kterem ma automaticky zjistit vsechny zavisle perlove moduly a vypsat jejich verze
  $ ./chck_modules_version.sh 
  Usage: chck_modules_version.sh <directory>
  
  Example: chck_modules_version.sh ../src/warden-server/
  
 • a spustit skript:
  $ cd git/warden/packages
  $ ./chck_modules_version.sh ../src/warden-server/
  Carp >= 1.11
  Crypt::X509 >= 0.40
  Data::Dumper >= 2.124
  DateTime >= 0.61
  DBD::mysql >= 4.016
  DBI >= 1.612
  Email::Simple >= 2.100
  File::Basename >= 2.77
  FindBin >= 1.50
  Format::Human::Bytes >= 0.05
  Getopt::Long >= 2.38
  Getopt::Std >= 1.06
  MIME::Base64 >= 3.08
  Net::CIDR::Lite >= 0.21
  SOAP::Lite >= 0.715
  SOAP::Transport::HTTP >= 0.715
  Switch >= 2.14
  Sys::Hostname >= 1.11
  Sys::Syslog >= 0.27
  Test::Exception >= 0.29
  Test::MockModule >= 0.05
  Test::More >= 0.94
  

Tento seznam nasledne pak muze byt pouzit jako seznam zavislych modulu do README. Do REAMDE ale nekopirujte moduly zacinajici prefixem Test::, ktere jsou pouzity v unit testech a do balicku se nedistribuji.

Sestaveni balicku

 • pro vybuildovani balicku se pouziva nastroj build_server.sh (source:packages/build_server.sh), ktery automaticky sestavi cely balik a vytvori k nemu i hash ve formatu SHA1
  $ ./build-server.sh
  Usage: build-server.sh <package_version_number>
  
  Example: build-server.sh "2.2" 
  
 • pro spusteni buildu je potreba zadat pouze nazev verze balicku:
  • Final Release: $ ./build-server.sh 2.2
  • Release Candidate: $ ./build-server.sh 2.2-beta1
   $ cd git/warden/packages
   
   $ ./build-server.sh 2.2
   Building warden-server-2.2 package...
   
   Building 'base' directory ... OK
   Building 'warden-server-2.2/bin' directory ... OK
   Building 'warden-server-2.2/doc' directory ... OK
   Building 'warden-server-2.2/etc' directory ... OK
   Building 'warden-server-2.2/lib' directory ... OK
   Building 'warden-server-2.2/sh' directory ... OK
   Creating MANIFEST file ... OK
   Creating warden-server-2.2.tar.gz tarball ... OK
   Creating warden-server-2.2.tar.gz.sig file ... OK
   
   Building of warden-server-2.2 package was SUCCESSFULL!!!
   

Zatagovani FR balicku

$ cd git/warden
$ git tag -a warden-server-2.2 -m 'Final release balicku warden-server-2.2'
$ git push origin --tags

Vytvoreni post-vyvojove (patch) branche

$ cd git/warden

$ git checkout -b warden-server-2.2-patch
Switched to a new branch "warden-server-2.2-patch" 
$ git push -u origin warden-server-2.2-patch

Nahrani balicku na FTP homeproj.cesnet.cz

Pro zapis je potreba pouzit autentizovane FTP s explicitnim SSL, cesneti login a heslo obracene proti LDAPu.

Pristup k balickum pro cteni je pak pres anonymni FTP nebo HTTPS:

1. presunout se do GIT adresare s balikem

$ cd git/warden/packages

2. prihlasit se na FTP server

$ lftp -e "set ftp:ssl-force on; open -u $USER homeproj.cesnet.cz" 
Heslo:

3. presunout se do adresare kam se ma balicek nakopirovat

lftp $USER@homeproj.cesnet.cz:~> cd tar/warden/

4. nakopirovat balicek na server do adresare tar/warden

lftp $USER@homeproj.cesnet.cz:/tar/warden> put warden-server-2.2.tar.gz
24456 bajtů přeneseno                                
lftp $USER@homeproj.cesnet.cz:/tar/warden> put warden-server-2.2.tar.gz.sig
73 bajtů přeneseno 

5. zkontrolovat ze doslo k uspesnemu nahrati balicku

lftp $USER@homeproj.cesnet.cz:/tar/warden> ls
.
.
.
-rw-rw-r--  1 ftp   ftp     24456 Dec 05 12:52 warden-server-2.2.tar.gz
-rw-rw-r--  1 ftp   ftp      73 Dec 05 12:52 warden-server-2.2.tar.gz.sig

Oznameni vydani balicku

Odeslat mail s informaci o vydani noveho balicku do mailing-listu