Project

General

Profile

Zdroje dat

CESNET

 • Aktivní služby (generující hlášení o incidentech)
  • LaBrea
  • SServ - pozor na externí zdroje
  • OTRS, RT atp. (klik)
 • Pasivní služby (dotazované)
  • FTAS - jak by to přesně vypadalo?
 • Potenciálně
  • Prelude
  • Antilog
  • Honeypoty
  • Webové zdroje
  • syslogy (ssh slovníky, shibboleth), DenyHosts, sshbl.org

Dostupné zdroje dat z MU Brno

On-line a automaticky generované

 • stroje přistupující do segmentů honeypotů - 2011-07-26 10:00:01.18, honeypot, TCP/10756, 46.19.114.66, 1
 • stroje skenující síť MU
 • stroje útočící hrubou silou na autentizaci SSH serverů
 • (agregované) syslogy z vybraných serverů, např. opakované neúspěšné autentizace ze strojů vně MU
 • obecně: výstupy z analýzy NetFlow

Poloautomatické (potvrzené člověkem)

 • info o původcích incidentů z RT

Dostupné zdroje dat z VŠB-TU Ostrava

On-line a automaticky generované

 • stroje přistupující do segmentů honeypotů
 • stroje skenující síť TUONET
 • stroje útočící hrubou silou na autentizaci některých SSH serverů
 • výstupy z analýzy NetFlow
 • výstupy z analýzy Snort

Poloautomatické (potvrzené člověkem)

 • phishing (IP zneužívající webová rohraní, phishingová URL, pravidla pro spamassassin)
 • spam
 • sdílení dat

Dostupné zdroje ze ZČU Plzeň

 • Netflow - detektor možných spamů, skenů
 • Snort(?)
 • honeypot Nepenthes
 • HiHat
 • možná EPO (McAfee ePolicy Orchestrator)

Dostupné zdroje ze SLU (RO: domluveno s Lukášem Macurou a Jiřím Sležkou)

 • phishing - ruční zpracování/nahlášení
 • detekce VOIP incidentu (zatím nemají nasazeno, proberou s Mirkem Vozňákem z VŠB)
 • po domluvě vyhradí systémové prostředky pro nasazení honeypotu a k němu dosud nepoužívaný IPv4 rozsah adres

Dostupné zdroje z OSU (RO: projednáváno s Ivanem Doležalem)

 • neví jestli se chtějí zapojit, projednají si interně a případně se ozvou

Dostupné zdroje z univerzity XYZ

 • doplňte zase někdo další