Project

General

Profile

Actions

Task #1018

closed

Připojení systémů Pavla Vachka

Added by Jan Mach about 11 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Installation
Target version:
Start date:
05/31/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Zatím je připojena pouze LaBrea z au2.cesnet.cz. Chtělo by to připojit i jeho ostatní služby. Takže postup zase klasický: # vytvořit mapování událostí na IDMEF # nainstalovat mentatí klienty # spustit

Actions #1

Updated by Jan Mach over 10 years ago

Vytvořil jsem mapování pro novou zprávu od ShadowServeru, aktualizoval jsem AU1 i AU2 a informoval Pavla Vachka. V souvislosti s tím jsem upravil i wiki stránku Mapping of real events to IDMEF data model, kam jsem přidal sekci Built-in mapping documentation s popisem nové funkce zabudované dokumentace přímo do handymana a způsobu použití a odstranil jsem ukázky mapování (všechno z důvodů jednoduššího udržení konzistence mezi webem a konfiguračními soubory s mapováním) (commit:2b901722)

Actions #2

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from New to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF