Project

General

Profile

Actions

Task #1121

closed

Propojení systémů Warden a Mentat

Added by Jan Mach almost 11 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Michal Kostěnec
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
07/29/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Úkol má dvě části, nejprve připojit systém Warden v příchozím směru, po připojení dalších zdrojů dat se teprve potom povolí i odesílání dat směrem ven z Mentatu. Prototypy komponent již Michal Kostěnec napsal, jedná se o source:bin/mentat-wardenin a source:bin/mentat-wardenout. Bude nutné oprášit tento starý kód, zakomponovat do něj poslední stabilní verzi warden clientu a hlavně implementovat filtraci. Ve wardenu jsou nyní data, která do Mentatu posílá Pavel Vachek i přímo a došlo by k duplikaci. Na příchozím směru to chce tedy filtrovat pryč všechno, co pochází od nás, na odchozím směru, až se v budoucnu zapne, se bude filtrovat pryč všechno, co není naše.

Pro filtraci je nachystán COG source:lib/Mentat/Processor/Cog/Filter.pm. Dokumentace je k dispozici na manuálové stránce (man Mentat::Processor::Cog::Filter), pokud je na cílovém systému Mentat nainstalován jako debianí balíček. Ukázka použití je v unit test scriptu source:tests/unit/t/Mentat.Processor.Cog.Filter.t. Celý tento cog je v podstatě jen obálka nad knihovnou source:lib/Mentat/Message/Filter.pm. Opět je k dispozici dokumentace a příklad použití v unit test scriptu source:tests/unit/t/Mentat.Message.Filter.t.

Zakomponování filtrace do enginů source:lib/Mentat/Processor/Engine/WardenIn.pm a source:lib/Mentat/Processor/Engine/WardenOut.pm by mělo být v celku jednoduché, stačí v konstruktoru přidat na vhodné místo do řetězu na obsluhu události 'alert' filtrační cog. Jelikož konstruktor filtračního cogu umožňuje přijmout jako parametr název souboru, který obsahuje filtrační pravidla, ani konfigurovatelnost filtru by neměla být problém.

Actions #1

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from New to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF