Project

General

Profile

Actions

Task #1146

closed

MongoDB - Indexy

Added by Jan Mach almost 11 years ago. Updated almost 11 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
08/15/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Všechny databázové indexy je nutné mít popsané na jednom místě. K tomuto účelu slouží metoda create_indexes() ve třídě Mentat::Message::Storage::Mongo (source:lib/Mentat/Message/Storage/Mongo.pm). Při vytváření nové databáze je pak možné použít utilitu hawat-cli:

hawat-cli db index

Ta se pokusí postupně všechny indexy vytvořit.

Actions #1

Updated by Radomír Orkáč almost 11 years ago

  • Status changed from New to Closed

Uzaviram.

R.O.

Actions

Also available in: Atom PDF