Project

General

Profile

Actions

Bug #1163

closed

Mentat::Processor::Protocol::send_request() - odstínit programátora od definice typu alertu

Added by Jan Mach almost 11 years ago. Updated about 8 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
08/22/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Při vytváření požadavku je nutné volat takto:

$request = $self->protocol->create_request('alert', $alert->class(), $alert->to_string());

Kostěj na to ale bohužel dost narazil a je to nešikovné, lepší by bylo toto:

$request = $self->protocol->create_request('alert', $alert);

a ať si s tím, jaký je to typ alertu, poradí ta metoda sama.

Actions #1

Updated by Jan Mach about 8 years ago

  • Status changed from New to Closed

Zavírám, komunikační protokol už není součástí Mentatu.

Actions

Also available in: Atom PDF