Project

General

Profile

Actions

Task #376

closed

Připojení aktivních sensorů a zapnutí testovacího provozu

Added by Jan Mach over 12 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Installation
Target version:
Start date:
02/23/2012
Due date:
03/31/2012
% Done:

20%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Je nutné začít do systému co nejdříve sypat reálná data. V první vlně bude nejsnadnější připojit detekční systémy Pavla Vachka a Michala Kostěnce. Pro úspěšné splnění tohoto úkolu je nutné mít připraveno mapování odpovídajích reálných událostí na IDMEF datový model (#371)

Actions #1

Updated by Jan Mach about 12 years ago

  • Status changed from New to In Progress
  • Assignee set to Jan Mach
  • % Done changed from 0 to 20

Připravil jsem TAR balíčky a nainstaloval jsem systém na testovací stroj au2.cesnet.cz, který je ve správě Pavla Vachka. Nyní je na Pavlovi, aby podle návodu nainstaloval Mentata na ostrém serveru a začal posílat ostrá data.

Actions #2

Updated by Jan Mach about 12 years ago

  • Target version changed from 18 to 14

LaBrea běžící na stroji au2.cesnet.cz je úspěšně připojena a sype data na ostrý server. Přesouvám zbytek úkolu do další verze.

Actions #3

Updated by Jan Mach over 10 years ago

  • Target version changed from 14 to 0.6
Actions #4

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from In Progress to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF