Project

General

Profile

Task #1017

Updated by Jan Mach about 7 years ago

*Long running task to record work progress* 

 Continually develop and improve test code to ensure quality and stability of the project. Ideally every class and module should be covered with unit tests or other type of test code. Každá třída musí mít nachystaný jednotkový test, který co možná nejlépe otestuje správnou/očekávanou funkcionalitu tak, aby bylo jednoduché a bezpečné dělat změny/refaktoring/...

Back