Project

General

Profile

AC Login

O aplikaci

AC Login je autentizační modul využívající Shibboleth Service Provider pro poskytování federalizovaného přístupu k Adobe Connect. Je napsaný v PHP a komunikuje s Adobe Connect serverem pomocí XML API (Adobe Connect Web Services). Pro tento účel byla vyvinuta PHP knihovna AC API, která zjednodušuje a usnadňuje psaní aplikací využívající Adobe Connect Web Services.

Jak funguje

AC Login funguje jako standardní service provider v rámci federaci identit. Na přihlašovací stránce Adobe Connect je patřičně zvýrazněna možnost federalizovaného přístupu. Po kliknutí na příslušný odkaz je zahájena standardní procedura federalizovaného přihlášení (uživatel je přesměrován na stránku WAYF, kde zvolí svou domovskou organizaci a poté je tam přesměrován, aby se přihlásil).

Po úspěšném přihlášení obdrží AC Login atributy uživatele a na jejich základě se rozhodne, zda uživatele připustit do Adobe Connect. Pokud uživatel nemá vytvořený účet, je možné zapnout automatické vytváření účtů pro nové uživatele. V případě, že účet existuje, údaje o uživateli můžou být automaticky aktualizovány na základě uživatelských atributů obdržených během federalizovaného přihlášení.

Poté AC Login provede přihlášení uživatele, t. j. vytvoří uživatelské sezení (session). Použije k tomu heslo, které ma uživatel nastavené v Adobe Connect a ktere by z bezpecnostních důvodů neměl znát, aby nemohl obejít přihlášení přes AC Login. Pro zvýšení bezpečnosti je možné nastavit použití jednorázového hesla, které se nastaví pokaždé, kdy se uživatel přihlásí. Ve finální fázi je nově vytvořené sezení (session) předané uživateli zároveň s přesměrováním zpátky k Adobe Connect. Aplikace rozpozná sezení a uživatel je přihlášen.

Instalace

Repozitář

git clone https://homeproj.cesnet.cz/git/aclogin.git

Devel