Project

General

Profile

Stručný přehled kroků a změn pro migraci služeb za Proxy IdP

Připojení služby za Proxy IdP

Identifikace uživatelů

Podrobnější informace je možné získat na kontaktní adrese: , kde je možné domluvit i plán migrace služby za Proxy IdP.