Vlastnosti Proxy IdP

Měnící se identifikátory uživatelů

Každý uživatel je v systému Perun identifikován pomocí jednoznačného identifikátoru.
Tato vlastnost řeší následující:
1) Uživatel změní domovskou organizaci
2) Uživatel působí ve více organizacích
3) Uživatel si ke své identitě chce přidat identity ze sociálních sítí
Výhodou je, že uživatel má vše pod jedním účtem. Přihlásit se ke službě může tedy svojí domovskou organizací nebo přes identitu sociální sítě.

Vydávání atributů

Uživateli jsou různými poskytovateli vydávány různé sady atributů. Proxy IdP tohle řeší harmonizací sady atributů
a částečně i sémantiky. Každá služba si může říct, které atributy chce získávat.

Kategorizace uživatele

Proxy IdP vydává seznam skupin, ve které je uživatel členem, na základě tohoto seznamu lze kategorizovat uživatele,
např. že se jedná o akademického pracovníka.

Přístup skrze skupiny

Proxy IdP umožňuje řídit přístup ke službám pomocí členství ve skupinách.

Statistiky přístupu

Proxy IdP sbírá statistiky přístupu k jednotlivým službám.
Statistiky
https://login.cesnet.cz/proxy/module.php/proxystatistics/
Služby
https://login.cesnet.cz/proxy/module.php/perun/listOfSps.php

Registrace uživatelů ke službě

Proxy IdP/SP detekuje neregistrovaného uživatele a přesměruje ho na registraci do systému Perun.

Správa Acceptable Use Policy/GDPR

Proxy IdP může vynutit akceptaci AUP (Acceptable Use Policy), souboru pravidel vydané správcem.

Standardně služba nedostane původní identitu uživatele

Jako jednoznačný identifikátor (eduPersonPrincipalName, eduPersonUniqueId) uživatele je použit identifikátor
ze systému Perun. Původní identitu uživatele může služba získat pomocí jiného atributu.

Je to Identity Provider

Neumí deprovisioning (rušení účtů).

Technické informace

Branding

Používá se WAYF CESNET – Služba si může zvolit seznam IdP, které budou zobrazeny.

Režim High Availability

Provoz služeb běží na třech strojích, v případě výpadku jednoho ze strojů je provoz přenesen na další.
Současně nám to umožňuje testovat služby v produkčním prostředí, aniž by to ovlivnilo práci uživatele.
_____________________________________________________________________________________________________