Project

General

Profile

Testovaci dotazy MongoDB - ukazka

Testovaci dotazy - zaklad

Seznam testovacich dotazu odpovidajicich jednotlivym test casum:

Ukazky hodnot

"values": {
  "{gte3}": { "value": "2016-01-29T00:00:00", "type": "datetime"},
  "{lte3}": { "value": "2016-02-01T00:00:00", "type": "datetime"},
  "{gte7}": { "value": "2016-01-25T00:00:00", "type": "datetime"},
  "{lte7}": { "value": "2016-02-01T00:00:00", "type": "datetime"},
  "{gte30}": { "value": "2016-01-01T00:00:00", "type": "datetime"},
  "{lte30}": { "value": "2016-02-01T00:00:00", "type": "datetime"},
  "{ip1}": { "value": "79.0.43.89", "type": "ipv4"},
  "{ip2}": { "value": "123.151.149.222", "type": "ipv4"},
  "{ip3}": { "value": "82.221.105.6", "type": "ipv4"},
  "{ip4}": { "value": "139.162.142.121", "type": "ipv4"},
  "{ip5}": { "value": "198.20.99.130", "type": "ipv4"},
  "{ip6}": { "value": "66.240.236.119", "type": "ipv4"},
  "{ip7}": { "value": "212.122.196.96", "type": "ipv4"},
  "{ip8}": { "value": "95.65.34.177", "type": "ipv4"},
  "{ip9}": { "value": "111.248.97.59", "type": "ipv4"},
  "{ip10}": { "value": "115.231.222.40", "type": "ipv4"},
  "{ip11}": { "value": "218.241.98.198", "type": "ipv4"},
  "{ip12}": { "value": "188.0.236.123", "type": "ipv4"},
  "{ip13}": { "value": "112.33.3.69", "type": "ipv4"},
  "{ip14}": { "value": "71.6.158.166", "type": "ipv4"},
  "{ip15}": { "value": "45.35.105.106", "type": "ipv4"},
  "{ip16}": { "value": "141.212.122.155", "type": "ipv4"},
  "{ip17}": { "value": "141.212.122.156", "type": "ipv4"},
  "{ip18}": { "value": "184.105.139.90", "type": "ipv4"},
  "{ip19}": { "value": "141.212.122.82", "type": "ipv4"},
  "{ip20}": { "value": "141.212.122.83", "type": "ipv4"},
  "{net_min1}": { "value": "79.0.43.0", "type": "ipv4"},
  "{net_max1}": { "value": "79.0.43.255", "type": "ipv4"},
  "{category1}": { "value": "Attempt.Login", "type": "string"}
}

Dotaz 1

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-29T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Target.IP4.ip" = "79.0.43.89")

Python SQL Statement:
'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND ("Source.IP4.ip" = %s OR "Target.IP4.ip" = %s)', sql_translate2tuple('gte3, lte3, ip1, ip1')

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (3 dni) kde zadaná IPv4 adresa (79.0.43.89) je zdrojová či cieľová

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time3_ip",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte3}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte3}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip1}" 
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Dotaz 2

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-29T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Target.IP4.ip" = "79.0.43.89") AND ("Category" = "Attempt.Login")

Python SQL Statement:
'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND ("Source.IP4.ip" = %s OR "Target.IP4.ip" = %s) AND ("Category" = %s)', sql_translate2tuple('gte3, lte3, ip1, ip1, category1')

Popis: Zobraz záznamy z danej kategórie (pokus o prihlásenie) z časového rozsahu (3 dni) kde zadaná IPv4 adresa (79.0.43.89) je zdrojová či cieľová

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time3_ip_category",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte3}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte3}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip1}" 
          }
        ]
      },
      { 
        "Category":"{category1}" 
      }
    ]
  }
}

Dotaz 3

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-29T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND (("Source.IP4.min" >= "79.0.43.0" AND "Source.IP4.max" <= "79.0.43.255") OR ("Target.IP4.min" >= "79.0.43.0" AND "Target.IP4.max" <= "79.0.43.255"))

Python SQL Statement:
'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND (("Source.IP4.min" >= %s AND "Source.IP4.max" <= %s) OR ("Target.IP4.min" >= %s AND "Target.IP4.max" <= %s))', sql_translate2tuple('gte3, lte3, net_min1, net_max1, net_min1, net_max1')

MongoDB find() filter:
{"$and":[{"$and":[{"DetectTime":{"$gte":"{gte3}"}},{"DetectTime":{"$lte":"{lte3}"}}]},{"$or":[{"Source.IP4.ip":"{ip1}"},{"Target.IP4.ip":"{ip1}"}]},{"Category":"{category1}"}]}

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (3 dni) kde zdrojová alebo cieľová IPv4 adresa je z uvedeného rozsahu (79.0.43.0/24)

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time3_net",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte3}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte3}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "$and":[ 
              { 
                "Source.IP4.min":{ 
                  "$gte":"{net_min1}" 
                }
              },
              { 
                "Source.IP4.max":{ 
                  "$lte":"{net_max1}" 
                }
              }
            ]
          },
          { 
            "$and":[ 
              { 
                "Target.IP4.min":{ 
                  "$gte":"{net_min1}" 
                }
              },
              { 
                "Target.IP4.max":{ 
                  "$lte":"{net_max1}" 
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Dotaz 4

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-29T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND (("Source.IP4.min" >= "79.0.43.0" AND "Source.IP4.max" <= "79.0.43.255") OR ("Target.IP4.min" >= "79.0.43.0" AND "Target.IP4.max" <= "79.0.43.255")) AND ("Category" = "Attempt.Login")

Python SQL Statement:
'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND (("Source.IP4.min" >= %s AND "Source.IP4.max" <= %s) OR ("Target.IP4.min" >= %s AND "Target.IP4.max" <= %s)) AND ("Category" = %s)', sql_translate2tuple('gte3, lte3, net_min1, net_max1, net_min1, net_max1, category1')

Popis: Zobraz záznamy z danej kategórie (pokus o prihlásenie) z časového rozsahu (3 dni) kde zdrojová alebo cieľová IPv4 adresa je z uvedeného rozsahu (79.0.43.0/24)

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time3_net_category",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte3}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte3}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "$and":[ 
              { 
                "Source.IP4.min":{ 
                  "$gte":"{net_min1}" 
                }
              },
              { 
                "Source.IP4.max":{ 
                  "$lte":"{net_max1}" 
                }
              }
            ]
          },
          { 
            "$and":[ 
              { 
                "Target.IP4.min":{ 
                  "$gte":"{net_min1}" 
                }
              },
              { 
                "Target.IP4.max":{ 
                  "$lte":"{net_max1}" 
                }
              }
            ]
          }
        ]
      },
      { 
        "Category":"{category1}" 
      }
    ]
  }
}

Dotaz 5

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-29T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" IN ("79.0.43.89", "123.151.149.222", "82.221.105.6", "139.162.142.121", "198.20.99.130", "66.240.236.119", "212.122.196.96", "95.65.34.177", "111.248.97.59", "115.231.222.40", "218.241.98.198", "188.0.236.123", "112.33.3.69", "71.6.158.166", "45.35.105.106", "141.212.122.155", "141.212.122.156", "184.105.139.90", "141.212.122.82", "141.212.122.83") OR "Target.IP4.ip" IN ("79.0.43.89", "123.151.149.222", "82.221.105.6", "139.162.142.121", "198.20.99.130", "66.240.236.119", "212.122.196.96", "95.65.34.177", "111.248.97.59", "115.231.222.40", "218.241.98.198", "188.0.236.123", "112.33.3.69", "71.6.158.166", "45.35.105.106", "141.212.122.155", "141.212.122.156", "184.105.139.90", "141.212.122.82", "141.212.122.83"))

Python SQL Statement:

'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND ("Source.IP4.ip" IN (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s) OR "Target.IP4.ip" IN (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s))', sql_translate2tuple('gte3, lte3, ip1, ip2, ip3, ip4, ip5, ip6, ip7, ip8, ip9, ip10, ip11, ip12, ip13, ip14, ip15, ip16, ip17, ip18, ip19, ip20, ip1, ip2, ip3, ip4, ip5, ip6, ip7, ip8, ip9, ip10, ip11, ip12, ip13, ip14, ip15, ip16, ip17, ip18, ip19, ip20')

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (3 dni) kde zdrojová alebo cieľová IPv4 adresa je niektorá z uvedeného zoznamu (79.0.43.89, 123.151.149.222, 82.221.105.6, 139.162.142.121, 198.20.99.130, 66.240.236.119, 212.122.196.96, 95.65.34.177, 111.248.97.59, 115.231.222.40, 218.241.98.198, 188.0.236.123, 112.33.3.69, 71.6.158.166, 45.35.105.106, 141.212.122.155, 141.212.122.156, 184.105.139.90, 141.212.122.82, 141.212.122.83)

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time3_ips",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte3}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte3}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip2}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip2}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip3}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip3}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip4}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip4}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip5}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip5}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip6}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip6}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip7}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip7}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip8}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip8}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip9}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip9}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip10}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip10}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip11}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip11}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip12}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip12}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip13}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip13}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip14}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip14}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip15}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip15}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip16}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip16}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip17}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip17}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip18}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip18}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip19}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip19}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip20}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip20}" 
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Dotaz 6

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-29T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" IN ("79.0.43.89", "123.151.149.222", "82.221.105.6", "139.162.142.121", "198.20.99.130", "66.240.236.119", "212.122.196.96", "95.65.34.177", "111.248.97.59", "115.231.222.40", "218.241.98.198", "188.0.236.123", "112.33.3.69", "71.6.158.166", "45.35.105.106", "141.212.122.155", "141.212.122.156", "184.105.139.90", "141.212.122.82", "141.212.122.83") OR "Target.IP4.ip" IN ("79.0.43.89", "123.151.149.222", "82.221.105.6", "139.162.142.121", "198.20.99.130", "66.240.236.119", "212.122.196.96", "95.65.34.177", "111.248.97.59", "115.231.222.40", "218.241.98.198", "188.0.236.123", "112.33.3.69", "71.6.158.166", "45.35.105.106", "141.212.122.155", "141.212.122.156", "184.105.139.90", "141.212.122.82", "141.212.122.83")) AND ("Category" = "Attempt.Login")

Python SQL Statement:

'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND ("Source.IP4.ip" IN (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s) OR "Target.IP4.ip" IN (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)) AND ("Category" = %s)', sql_translate2tuple('gte3, lte3, ip1, ip2, ip3, ip4, ip5, ip6, ip7, ip8, ip9, ip10, ip11, ip12, ip13, ip14, ip15, ip16, ip17, ip18, ip19, ip20, ip1, ip2, ip3, ip4, ip5, ip6, ip7, ip8, ip9, ip10, ip11, ip12, ip13, ip14, ip15, ip16, ip17, ip18, ip19, ip20, category1')

Popis: Zobraz záznamy z danej kategórie (pokus o prihlásenie) z časového rozsahu (3 dni) kde zdrojová alebo cieľová IPv4 adresa je niektorá z uvedeného zoznamu (79.0.43.89, 123.151.149.222, 82.221.105.6, 139.162.142.121, 198.20.99.130, 66.240.236.119, 212.122.196.96, 95.65.34.177, 111.248.97.59, 115.231.222.40, 218.241.98.198, 188.0.236.123, 112.33.3.69, 71.6.158.166, 45.35.105.106, 141.212.122.155, 141.212.122.156, 184.105.139.90, 141.212.122.82, 141.212.122.83)

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time3_ips_category",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte3}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte3}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip2}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip2}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip3}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip3}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip4}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip4}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip5}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip5}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip6}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip6}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip7}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip7}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip8}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip8}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip9}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip9}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip10}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip10}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip11}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip11}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip12}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip12}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip13}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip13}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip14}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip14}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip15}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip15}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip16}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip16}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip17}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip17}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip18}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip18}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip19}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip19}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip20}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip20}" 
          }
        ]
      },
      { 
        "Category":"{category1}" 
      }
    ]
  }
}

Dotaz 7

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-25T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Target.IP4.ip" = "79.0.43.89")

Python SQL Statement:
'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND ("Source.IP4.ip" = %s OR "Target.IP4.ip" = %s)', sql_translate2tuple('gte7, lte7, ip1, ip1')

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (7 dní) kde zadaná IPv4 adresa (79.0.43.89) je zdrojová či cieľová

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time7_ip",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte7}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte7}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip1}" 
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Dotaz 8

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-25T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Target.IP4.ip" = "79.0.43.89") AND ("Category" = "Attempt.Login")

Python SQL Statement:
'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND ("Source.IP4.ip" = %s OR "Target.IP4.ip" = %s) AND ("Category" = %s)', sql_translate2tuple('gte7, lte7, ip1, ip1, category1')

Popis: Zobraz záznamy z danej kategórie (pokus o prihlásenie) z časového rozsahu (7 dní) kde zadaná IPv4 adresa (79.0.43.89) je zdrojová či cieľová

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time7_ip_category",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte3}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte3}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip1}" 
          }
        ]
      },
      { 
        "Category":"{category1}" 
      }
    ]
  }
}

Dotaz 9

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-25T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND (("Source.IP4.min" >= "79.0.43.0" AND "Source.IP4.max" <= "79.0.43.255") OR ("Target.IP4.min" >= "79.0.43.0" AND "Target.IP4.max" <= "79.0.43.255"))

Python SQL Statement:
'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND (("Source.IP4.min" >= %s AND "Source.IP4.max" <= %s) OR ("Target.IP4.min" >= %s AND "Target.IP4.max" <= %s))', sql_translate2tuple('gte7, lte7, net_min1, net_max1, net_min1, net_max1')

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (7 dní) kde zdrojová alebo cieľová IPv4 adresa je z uvedeného rozsahu (79.0.43.0/24)

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time7_net",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte7}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte7}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "$and":[ 
              { 
                "Source.IP4.min":{ 
                  "$gte":"{net_min1}" 
                }
              },
              { 
                "Source.IP4.max":{ 
                  "$lte":"{net_max1}" 
                }
              }
            ]
          },
          { 
            "$and":[ 
              { 
                "Target.IP4.min":{ 
                  "$gte":"{net_min1}" 
                }
              },
              { 
                "Target.IP4.max":{ 
                  "$lte":"{net_max1}" 
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Dotaz 10

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-25T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND (("Source.IP4.min" >= "79.0.43.0" AND "Source.IP4.max" <= "79.0.43.255") OR ("Target.IP4.min" >= "79.0.43.0" AND "Target.IP4.max" <= "79.0.43.255")) AND ("Category" = "Attempt.Login")

Python SQL Statement:
'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND (("Source.IP4.min" >= %s AND "Source.IP4.max" <= %s) OR ("Target.IP4.min" >= %s AND "Target.IP4.max" <= %s)) AND ("Category" = %s)', sql_translate2tuple('gte7, lte7, net_min1, net_max1, net_min1, net_max1, category1')

Popis: Zobraz záznamy z danej kategórie (pokus o prihlásenie) z časového rozsahu (7 dní) kde zdrojová alebo cieľová IPv4 adresa je z uvedeného rozsahu (79.0.43.0/24)

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time7_net_category",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte7}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte7}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "$and":[ 
              { 
                "Source.IP4.min":{ 
                  "$gte":"{net_min1}" 
                }
              },
              { 
                "Source.IP4.max":{ 
                  "$lte":"{net_max1}" 
                }
              }
            ]
          },
          { 
            "$and":[ 
              { 
                "Target.IP4.min":{ 
                  "$gte":"{net_min1}" 
                }
              },
              { 
                "Target.IP4.max":{ 
                  "$lte":"{net_max1}" 
                }
              }
            ]
          }
        ]
      },
      { 
        "Category":"{category1}" 
      }
    ]
  }
}

Dotaz 11

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-01-25T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" IN ("79.0.43.89", "123.151.149.222", "82.221.105.6", "139.162.142.121", "198.20.99.130", "66.240.236.119", "212.122.196.96", "95.65.34.177", "111.248.97.59", "115.231.222.40", "218.241.98.198", "188.0.236.123", "112.33.3.69", "71.6.158.166", "45.35.105.106", "141.212.122.155", "141.212.122.156", "184.105.139.90", "141.212.122.82", "141.212.122.83") OR "Target.IP4.ip" IN ("79.0.43.89", "123.151.149.222", "82.221.105.6", "139.162.142.121", "198.20.99.130", "66.240.236.119", "212.122.196.96", "95.65.34.177", "111.248.97.59", "115.231.222.40", "218.241.98.198", "188.0.236.123", "112.33.3.69", "71.6.158.166", "45.35.105.106", "141.212.122.155", "141.212.122.156", "184.105.139.90", "141.212.122.82", "141.212.122.83"))

Python SQL Statement:

'SELECT * FROM mentatData WHERE ("DetectTime" >= %s AND "DetectTime" <= %s) AND ("Source.IP4.ip" IN (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s) OR "Target.IP4.ip" IN (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s))', sql_translate2tuple('gte7, lte7, ip1, ip2, ip3, ip4, ip5, ip6, ip7, ip8, ip9, ip10, ip11, ip12, ip13, ip14, ip15, ip16, ip17, ip18, ip19, ip20, ip1, ip2, ip3, ip4, ip5, ip6, ip7, ip8, ip9, ip10, ip11, ip12, ip13, ip14, ip15, ip16, ip17, ip18, ip19, ip20')

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (7 dní) kde zdrojová alebo cieľová IPv4 adresa je niektorá z uvedeného zoznamu (79.0.43.89, 123.151.149.222, 82.221.105.6, 139.162.142.121, 198.20.99.130, 66.240.236.119, 212.122.196.96, 95.65.34.177, 111.248.97.59, 115.231.222.40, 218.241.98.198, 188.0.236.123, 112.33.3.69, 71.6.158.166, 45.35.105.106, 141.212.122.155, 141.212.122.156, 184.105.139.90, 141.212.122.82, 141.212.122.83)

JSON:

{ 
  "disabled":0,
  "name":"time3_ips",
  "filter":{ 
    "$and":[ 
      { 
        "$and":[ 
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$gte":"{gte7}" 
            }
          },
          { 
            "DetectTime":{ 
              "$lte":"{lte7}" 
            }
          }
        ]
      },
      { 
        "$or":[ 
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip1}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip2}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip2}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip3}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip3}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip4}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip4}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip5}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip5}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip6}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip6}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip7}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip7}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip8}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip8}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip9}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip9}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip10}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip10}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip11}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip11}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip12}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip12}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip13}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip13}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip14}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip14}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip15}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip15}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip16}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip16}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip17}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip17}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip18}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip18}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip19}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip19}" 
          },
          { 
            "Source.IP4.ip":"{ip20}" 
          },
          { 
            "Target.IP4.ip":"{ip20}" 
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Dotaz 12

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE (("DetectTime" >= "2016-01-25T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Target.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Source.IP4.ip" = "123.151.149.222" OR "Target.IP4.ip" = "123.151.149.222" OR ... ) AND "Category" = "Attempt.Login");

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (7 dní) kde zdrojová nebo cilová IPv4 adresa je nekterá z uvedeného seznamu a kategorie je nastavena na Attempt.Login.

JSON:

    {
    "disabled": 0,
      "name": "time7_ips_category",
      "filter": {
        "$and": [
          {
            "$and": [
              {
                "DetectTime": {
                  "$gte": "{gte7}" 
                }
              },
              {
                "DetectTime": {
                  "$lte": "{lte7}" 
                }
              }
            ]
          },
      {
      "$or": [
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip1}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip1}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip2}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip2}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip3}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip3}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip4}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip4}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip5}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip5}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip6}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip6}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip7}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip7}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip8}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip8}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip9}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip9}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip10}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip10}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip11}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip11}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip12}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip12}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip13}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip13}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip14}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip14}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip15}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip15}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip16}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip16}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip17}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip17}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip18}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip18}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip19}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip19}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip20}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip20}" 
        }
      ]
      },
          {
            "Category": "{category1}" 
          }
        ]
      }
    },

Dotaz 13

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE (("DetectTime" >= "2016-01-01T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Target.IP4.ip" = "79.0.43.89"));

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (1 mesic) kde zdrojová nebo cilová IPv4 adresa je 79.0.43.89.

JSON:

    {
    "disabled": 0,
      "name": "time30_ip",
      "filter": {
        "$and": [
          {
            "$and": [
              {
                "DetectTime": {
                  "$gte": "{gte30}" 
                }
              },
              {
                "DetectTime": {
                  "$lte": "{lte30}" 
                }
              }
            ]
          },
      {
      "$or": [
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip1}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip1}" 
        }
      ]
      }
        ]
      }
    },

Dotaz 14

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE (("DetectTime" >= "2016-01-01T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Target.IP4.ip" = "79.0.43.89") AND "Category" = "Attempt.Login");

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (1 mesic) kde zdrojová nebo cilová IPv4 adresa je 79.0.43.89 a kategorie je Attempt.Login.

JSON:

    {
    "disabled": 0,
      "name": "time30_ip_category",
      "filter": {
        "$and": [
          {
            "$and": [
              {
                "DetectTime": {
                  "$gte": "{gte30}" 
                }
              },
              {
                "DetectTime": {
                  "$lte": "{lte30}" 
                }
              }
            ]
          },
      {
      "$or": [
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip1}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip1}" 
        }
      ]
      },
          {
            "Category": "{category1}" 
          }
        ]
      }
    },

Dotaz 15

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE (("DetectTime" >= "2016-01-01T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND (("Source.IP4.min" = "79.0.43.0" AND "Source.IP4.max" = "79.0.43.255") OR ("Target.IP4.min" = "79.0.43.0" AND "Target.IP4.max" = "79.0.43.255")));

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (1 mesic) kde zdrojová nebo cilova IPv4 adresa lezi v subnetu 79.0.43.0/24.

JSON:

    {
    "disabled": 0,
      "name": "time30_net",
      "filter": {
        "$and": [
          {
            "$and": [
              {
                "DetectTime": {
                  "$gte": "{gte30}" 
                }
              },
              {
                "DetectTime": {
                  "$lte": "{lte30}" 
                }
              }
            ]
          },
      {
      "$or": [
        {
        "$and": [
          {
          "Source.IP4.min": {
            "$gte": "{net_min1}" 
          }
          },
          {
          "Source.IP4.max": {
            "$lte": "{net_max1}" 
          }
          }
        ]
        },
        {
        "$and": [
          {
          "Target.IP4.min": {
            "$gte": "{net_min1}" 
          }
          },
          {
          "Target.IP4.max": {
            "$lte": "{net_max1}" 
          }
          }
        ]
        }
      ]
      }
        ]
      }
    },

Dotaz 16

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE (("DetectTime" >= "2016-01-01T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND (("Source.IP4.min" = "79.0.43.0" AND "Source.IP4.max" = "79.0.43.255") OR ("Target.IP4.min" = "79.0.43.0" AND "Target.IP4.max" = "79.0.43.255")) AND "Category" = "Attempt.Login");

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (1 mesic) kde zdrojová nebo cilova IPv4 adresa lezi v subnetu 79.0.43.0/24 a kategorie je Attempt.Login.

JSON:

    {
    "disabled": 0,
      "name": "time30_net_category",
      "filter": {
        "$and": [
          {
            "$and": [
              {
                "DetectTime": {
                  "$gte": "{gte30}" 
                }
              },
              {
                "DetectTime": {
                  "$lte": "{lte30}" 
                }
              }
            ]
          },
      {
      "$or": [
        {
        "$and": [
          {
          "Source.IP4.min": {
            "$gte": "{net_min1}" 
          }
          },
          {
          "Source.IP4.max": {
            "$lte": "{net_max1}" 
          }
          }
        ]
        },
        {
        "$and": [
          {
          "Target.IP4.min": {
            "$gte": "{net_min1}" 
          }
          },
          {
          "Target.IP4.max": {
            "$lte": "{net_max1}" 
          }
          }
        ]
        }
      ]
      },
          {
            "Category": "{category1}" 
          }
        ]
      }
    },

Dotaz 17

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE (("DetectTime" >= "2016-01-01T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Target.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Source.IP4.ip" = "123.151.149.222" OR "Target.IP4.ip" = "123.151.149.222" OR ... ));

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (1 mesic) kde zdrojová nebo cilová IPv4 adresa je nekterá z uvedeného seznamu adres.

JSON:

    {
    "disabled": 0,
      "name": "time30_ips",
      "filter": {
        "$and": [
          {
            "$and": [
              {
                "DetectTime": {
                  "$gte": "{gte30}" 
                }
              },
              {
                "DetectTime": {
                  "$lte": "{lte30}" 
                }
              }
            ]
          },
      {
      "$or": [
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip1}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip1}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip2}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip2}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip3}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip3}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip4}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip4}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip5}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip5}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip6}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip6}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip7}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip7}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip8}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip8}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip9}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip9}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip10}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip10}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip11}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip11}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip12}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip12}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip13}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip13}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip14}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip14}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip15}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip15}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip16}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip16}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip17}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip17}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip18}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip18}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip19}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip19}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip20}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip20}" 
        }
      ]
      }
        ]
      }
    },

Dotaz 18

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE (("DetectTime" >= "2016-01-01T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-02-01T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Target.IP4.ip" = "79.0.43.89" OR "Source.IP4.ip" = "123.151.149.222" OR "Target.IP4.ip" = "123.151.149.222" OR ... ) AND "Category" = "Attempt.Login");

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (1 mesic) kde zdrojová nebo cilová IPv4 adresa je nekterá z uvedeného seznamu adres a kategorie je nastavena na Attempt.Login.

JSON:

    {
    "disabled": 0,
      "name": "time30_ips_category",
      "filter": {
        "$and": [
          {
            "$and": [
              {
                "DetectTime": {
                  "$gte": "{gte30}" 
                }
              },
              {
                "DetectTime": {
                  "$lte": "{lte30}" 
                }
              }
            ]
          },
      {
      "$or": [
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip1}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip1}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip2}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip2}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip3}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip3}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip4}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip4}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip5}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip5}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip6}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip6}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip7}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip7}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip8}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip8}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip9}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip9}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip10}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip10}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip11}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip11}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip12}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip12}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip13}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip13}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip14}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip14}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip15}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip15}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip16}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip16}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip17}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip17}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip18}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip18}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip19}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip19}" 
        },
        {
        "Source.IP4.ip": "{ip20}" 
        },
        {
        "Target.IP4.ip": "{ip20}" 
        }
      ]
      },
          {
            "Category": "{category1}" 
          }
        ]
      }
    }

Testovaci dotazy - doplneni

Ukazky hodnot

"values": {
   "{gte}": "2016-03-21T00:00:00" 
   "{lte}": "2016-03-23T00:00:00" 
   "{ip_s}": "27.254.67.139" 
   "{ip_t}": "158.196.0.0" 
   "{net_min1}": "27.254.67.0" 
   "{net_max1}": "27.254.67.255" 
   "{net_min2}": "79.0.43.0" 
   "{net_max2}": "79.0.43.255" 
   "{category1}": "Attempt.Login" 
   "{node.sw1}": "value": "Mentat" 
   "{node.name1}": "value": "cz.cesnet.mentat.warden_filer" 

Dotaz 19

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-03-21T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-03-23T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "27.254.67.139" OR "Target.IP4.ip" = "158.196.0.0");

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (2 dny) kde zdrojová IPv4 adresa je 27.254.67.139 nebo cilová IPv4 adresa je 158.196.0.0.

JSON:


{"$and": [
  {
  "$and": [
    {
    "DetectTime": {
      "$gte": "{gte}" 
    }
    },
    {
    "DetectTime": {
      "$lte": "{lte}" 
    }
    }
  ]
  },
  {
  "$or": [
    {
    "Source.IP4.ip": "{ip_s}" 
    },
    {
    "Target.IP4.ip": "{ip_t}" 
    }
  ]
  }
]}

Dotaz 20

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-03-21T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-03-23T00:00:00") AND (("Source.IP4.min" >= "27.254.67.0" AND "Source.IP4.max" <= "27.254.67.255") OR ("Target.IP4.min" >= "79.0.43.0" AND "Target.IP4.max" <= "79.0.43.255"));

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (2 dny) kde zdrojová IPv4 adresa lezi v subnetu 27.254.67.0/24 nebo cilova IPv4 adresa lezi v subnetu 79.0.43.0/24.

JSON:

{ "$and": [
  {
  "$and": [
    {
    "DetectTime": {
      "$gte": "{gte}" 
    }
    },
    {
    "DetectTime": {
      "$lte": "{lte}" 
    }
    }
  ]
  },
  {
  "$or": [
    {
    "$and": [
      {
      "Source.IP4.min": {
        "$gte": "{net_min1}" 
      }
      },
      {
      "Source.IP4.max": {
        "$lte": "{net_max1}" 
      }
      }
    ]
    },
    {
    "$and": [
      {
      "Target.IP4.min": {
        "$gte": "{net_min2}" 
      }
      },
      {
      "Target.IP4.max": {
        "$lte": "{net_max2}" 
      }
      }
    ]
    }
  ]
  }
]}

Dotaz 21

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-03-21T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-03-23T00:00:00") AND ("Source.IP4.ip" = "27.254.67.139" OR "Target.IP4.ip" = "27.254.67.139" OR "Source.IP4.ip" = "158.196.0.0" OR "Target.IP4.ip" = "158.196.0.0");

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (2 dny) kde zdrojová nebo cilova IPv4 adresa je 27.254.67.139 nebo 158.196.0.0.

JSON:

{ "$and": [
  {
  "$and": [
    {
    "DetectTime": {
      "$gte": "{gte}" 
    }
    },
    {
    "DetectTime": {
      "$lte": "{lte}" 
    }
    }
  ]
  },
  {
  "$or": [
    {
    "Source.IP4.ip": "{ip_s}" 
    },
    {
    "Target.IP4.ip": "{ip_s}" 
    },
    {
    "Source.IP4.ip": "{ip_t}" 
    },
    {
    "Target.IP4.ip": "{ip_t}" 
    }
  ]
  }
]}

Dotaz 22

Testcase:

SQL Statement:

SELECT ... WHERE ("DetectTime" >= "2016-03-21T00:00:00" AND "DetectTime" <= "2016-03-23T00:00:00" AND "Source.IP4.ip" = "27.254.67.139" AND "Target.IP4.ip" = "158.196.0.0" AND "Category" = "Attempt.Login" AND "Node.SW" = "Mentat" AND "Node.Name" = "cz.cesnet.mentat.warden_filer");

Popis: Zobraz záznamy z časového rozsahu (2 dny) kde zdrojová IPv4 adresa je 27.254.67.139 a cilova IPv4 adresa je 158.196.0.0, kategorie je nastavena na Attempt.Login, Node.Sw je Mentat a Node.Name je cz.cesnet.mentat.warden_filer.

JSON:

{"$and": [
  {
  "Source.IP4.ip": "{ip_s}" 
  },
  {
  "Target.IP4.ip": "{ip_t}" 
  },
  {
  "DetectTime": {
    "$gte": "{gte}" 
  }
  },
  {
  "DetectTime": {
    "$lte": "{lte}" 
  }
  },
  {
  "Category": "{category1}" 
  },
  {
  "Node.SW": "{node.sw1}" 
  },
  {
  "Node.Name": "{node.name1}" 
  }
]}