Project

General

Profile

Actions

Bug #1008

closed

Odkaz Dashboard -> Alerts by měl brát v úvahu i IP adresu/rozsah

Added by Jan Mach about 11 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Category:
Development - GUI
Target version:
Start date:
05/30/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

V tuto chvíli berou generované odkazy Dashboard -> Alerts v úvahu pouze časové období. Měli by ale brát v potaz i případně zadanou IP adresu/rozsah (tu co je zadaná ve formulářovém poli). Takže položky v tabulce SOURCE automaticky doplní IP adresu z formulářového pole do dotazu jako cíl, obráceně pro tabulku DESTINATION a pro tabulky CLASSIFICATION a ANALYZER logický OR na zdroj i cíl. Chceme, aby to opravdu vrátilo jen dotazovaná data.


Related issues

Related to Mentat - Bug #1286: Dashboard - uprava odkazuClosedRadomír Orkáč11/19/2013

Actions
Actions #1

Updated by Jan Mach over 10 years ago

  • Target version changed from 14 to 0.6

Tady je to trochu schované

Actions #2

Updated by Radomír Orkáč over 10 years ago

  • Status changed from New to Resolved

Hotovo.

Actions #3

Updated by Pavel Kácha over 10 years ago

  • Status changed from Resolved to Closed
Actions

Also available in: Atom PDF