Project

General

Profile

Actions

Feature #1013

closed

Aggregátor zpráv

Added by Jan Mach about 11 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
05/30/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Systém musí mít nějakou možnost agregovat více zpráv do jedné. V podstatě se jedná o speciální případ korelátoru(#252), který ale všechny zdrojové zprávy zahodí.

Actions #1

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from New to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF