Project

General

Profile

Actions

Feature #252

closed

Korelátor zpráv

Added by Jan Mach over 12 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
10/19/2011
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Systém potřebuje mít k dispozici modul, který bude provádět korelaci příchozích zpráv. Inspiraci pro implementaci lze brát z projektů:

Návrh korelátoru musí být popsán na wiki stránce (NÁVRH) Metody zpracování dat nebo na stránce z ní dostupné.

Implementace korelátoru musí být popsána na wiki stránce (IMPLEMENTACE) Moduly pro zpracování dat nebo na stránce z ní dostupné.

Actions #1

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • Assignee set to Jan Mach
Actions #2

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • Target version changed from Backlog to 14
Actions #3

Updated by Pavel Kácha almost 12 years ago

  • Target version changed from 14 to 0.6
Actions #4

Updated by Jan Mach about 11 years ago

  • Subject changed from Korelátor IDMEF zpráv to Korelátor zpráv
  • Description updated (diff)
Actions #5

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from New to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF