Project

General

Profile

Actions

Task #1102

closed

Hawat - Dashboard - Tabulky

Added by Jan Mach almost 11 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Category:
Development - GUI
Target version:
Start date:
07/18/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Všechny tabulky by měly obsahovat o řádek uvádějící součet zbytku hodnot (tabulka i graf zobrazuje prvních 10, ale zajímavé je i kolik je zbytek).

Actions #1

Updated by Jan Mach almost 11 years ago

Radek provedl úpravu podle zadání.

Actions #2

Updated by Jan Mach almost 11 years ago

Bylo by fajn, kdyby v tabulce bylo uvedeno i procentuální vyjádření hodnoty COUNT. Podíly bych asi počítal s celkového počtu (včetně rest), ale u řádků, které jsou zobrazeny v grafu by bylo zajímavé i podíl z top10, takže by se zobrazovaly hodnoty 2. Má to smysl, nebude to uživatele mást. Radek nastřelí podle svého uvážení a uvidíme.

Actions #3

Updated by Pavel Kácha almost 11 years ago

  • Status changed from In Progress to Feedback
  • Target version changed from 14 to Backlog

Necháváme grafy jen z první desítky, uvidíme až budou reálná data (od PV a z Wardenu), bude potřeba zrevidovat.

Actions #4

Updated by Pavel Kácha over 10 years ago

  • Status changed from Feedback to Closed
  • Target version changed from Backlog to 0.6

The rest už děláme, podíl ze všech hodnot i z top 10 taky, grafy obojího též. Řekl bych, že můžeme zavřít.

Actions

Also available in: Atom PDF