Project

General

Profile

Actions

Task #1153

closed

Dashboard - nahrazeni statickych literarnich konstant

Added by Radomír Orkáč almost 11 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Category:
Development - GUI
Target version:
Start date:
08/19/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Napr.:

if ($type eq "IPV4CIDR_STRING" || $type eq "IPV4RNG_STRING")
--
Value::Convertor::IPV4CIDR_STRING()

Actions #1

Updated by Pavel Kácha almost 11 years ago

  • Target version set to 0.6
Actions #2

Updated by Pavel Kácha over 10 years ago

  • Assignee changed from Radomír Orkáč to Jan Mach

Globální konstanty do Mentat::Core.
Lokální pro Hawata do Mentat::Core, vhodná skupina (pro use).

Meku, přihoď pls do štábní kultury, pak vrať Radkovi. Chtělo by jednorázově vhodné konstanty opravit, tenhle paúkol zavřít, a pak se řídit štábní kulturou.

Actions #3

Updated by Jan Mach over 10 years ago

  • Assignee changed from Jan Mach to Radomír Orkáč

Přidal jsem záznam do štábní kultury, ale moc se toho k tomu napsat nedalo. Klíčové tedy je definovat všechny project-wide konstanty v modulu source:lib/Mentat/Core.pm a hlavně definovat je v tematických/logických skupinách, aby se dal použít jen požadovaný subset konstant. Vracím úkol zpátky na Radka.

Actions #4

Updated by Pavel Kácha over 10 years ago

  • Status changed from New to Closed
Actions

Also available in: Atom PDF