Project

General

Profile

Actions

Bug #1172

closed

Reporter: Program fragment delivered error ``Can't call method "to_string" on unblessed reference at ...

Added by Pavel Kácha almost 11 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
08/28/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Viz např https://mentat.cesnet.cz/reports/view/M20130828-0004

Myslím, že by stálo za to přehodnotit i hlášení chyb - pokud zkolabuje modul, který generuje kousek mailu, neměl by chybu psát do odesílaného mailu, ale někam, kde se o ní dozvíme my.

Actions #1

Updated by Jan Mach almost 11 years ago

  • Status changed from New to Closed

Vyřešeno (commit:1970a143)

Actions #2

Updated by Jan Mach almost 11 years ago

  • Status changed from Closed to In Progress

Ještě zbývá vygenerovat nové balíčky a přeinstalovat, tak radši znovu otevírám.

Actions #3

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from In Progress to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF