Project

General

Profile

Actions

Bug #1312

closed

FCGI má zřejmě limit na délku běhu skriptu, potřebujeme upravit

Added by Pavel Kácha over 10 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Assignee:
Category:
Installation
Target version:
Start date:
01/14/2014
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Dotaz:

https://mentat.cesnet.cz/dashboard?query=218.240.151.68&from=2013-12-15+00%3A00%3A00&to=2014-01-14+00%3A00%3A00

vyklopí

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@mentat.cesnet.cz and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Apache/2.2.22 (Debian) Server at mentat.cesnet.cz Port 443

Přesný čas už nedám, bylo to zřejmě někdy kolem třetí hodiny.

Actions #1

Updated by Jan Mach over 10 years ago

  • Status changed from New to Resolved
  • % Done changed from 0 to 100

Opraveno, myslím, že můžeme uzavřít. Vyřešil jsem to přidáním konfigurační volby -idle-timeout (zdroj) [commit:4d9880224]

V tuto chvíli jsem nastavil timeout na 1200 sekund, pokud to nebude dostatečné, můžeme poštelovat.

Actions #2

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from Resolved to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF