Project

General

Profile

Actions

Feature #1444

closed

Rozhraní pro správu uživatelů/skupin

Added by Pavel Kácha over 10 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Assignee:
Category:
Development - GUI
Target version:
Start date:
03/04/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Po rozhovoru s Andreou - nepoběžíme se nabodnout na vidle sami a dobrovolně, Perun sem zatím zatahovat nebudeme. Takže to bude chtít dotáhnout prostředí na správu uživatelů/skupin/rolí (by bylo poněkud přívětivější, umožnilo nejen měnit, ale i poskytlo info, dovolilo manažerům skupin spravovat uživatele ve skupinách, bralo ohled na práva, etc.). Prozatím spící úkol, je potřeba se o tom pobavit.

Actions #1

Updated by Pavel Kácha about 10 years ago

  • Assignee changed from Radomír Orkáč to Jan Mach
  • Priority changed from Low to High

Předávám Mekovi, nastřelí nad svým novým podhoubím.

Actions #2

Updated by Jan Mach about 10 years ago

Podle domluvy jsem pracoval týden na tomto úkolu, tady jsou nejdůležitější související committy:
  • První velký nástřel: commit:551465d3
  • Úprava CSS: commit:d79496e2
  • Úklid a další vylepšení: commit:f85a634c
  • Credential::Devel plugin: commit:31495287
  • Vynucení základní ACL: commit:69ef17c2
  • Přepis add/delete/getQuery metod: commit:642a2336
  • Další dočištění: commit:34efee25

Podrobný popis je u nich, takže to sem už nebudu duplikovat, případně to lze udělat později.

Veškeré změny jsem pushnul, mergnul do devel větve, aby na tom mohl stavět i Radek a nasadil aktuální balíčky, zítra na VC se můžeme pobavit, co dále.

Actions #3

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from New to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF