Project

General

Profile

Actions

Task #1567

closed

Pravidelné umazávání/archivace položek v databázi

Added by Jan Mach about 10 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Low
Assignee:
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
04/22/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Na ostrém serveru jsme právě dosáhli limitu 10% volného místa na partition s databází. Databáze v tuto chvíli má velikost cca. 900GB a jsou v ní data cca. za poslední rok, což mi přijde opravdu zbytečné. Na příští VC se musíme domluvit na tom, jak tuto situaci budeme dlouhodobě řešit a pak bude nutné napsat skripty, které budou data z databáze pravidelně mazat/archivovat (podle dohody).

Actions #1

Updated by Pavel Kácha about 10 years ago

  • Assignee changed from Pavel Kácha to Jan Mach
  • Priority changed from Urgent to Low

Smazána kolekce idmef + dump přesunu db. Bude potřeba se zamyslet nad stylem agregace starých dat, máme teď možná půl roku k dobru.

Actions #2

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from New to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF