Project

General

Profile

Actions

Feature #259

closed

Dispatcher

Added by Jan Mach over 12 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
10/26/2011
Due date:
% Done:

30%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Komponenta koncentrátor musí obsahovat nějaký dispatcher modul, který bude možné konfigurovat pomocí jednoduchých textových souborů a který umožní směrování příchozích zpráv do dalších zpracovacích komponent, případně do nadřazeného koncentrátoru. Směrování se bude provádět na základě jazyka pro filtrování dat.

Actions #1

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • Target version set to 12
Actions #2

Updated by Pavel Kácha over 12 years ago

  • Priority changed from Normal to Low

Z koncentrátoru je zatím jediný odběratel - warehouseman, takže koncentrátor s pravidly má nízkou prioritu.

Actions #3

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • Assignee set to Jan Mach
Actions #4

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • % Done changed from 0 to 30

Připraven mechanismus tzv. Mentat::Processor::Cog pro zpracování a implementována jednodušší varianta dispatcheru, tzv. Forwarder (předává všechny zprávy do upstreamu bez jakéhokoliv filtrování - užitečné pro sensor).

Actions #5

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • Status changed from New to In Progress
  • Priority changed from Low to Normal
  • Target version changed from 12 to 14

Implementovaný forwarder pro potřeby prototypu plně postačuje, plnohodnotný dispatcher bude implementován v další stabilní verzi.

Actions #6

Updated by Pavel Kácha almost 12 years ago

  • Target version changed from 14 to 0.6
Actions #7

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from In Progress to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF