Project

General

Profile

Actions

Task #396

closed

Code profiling

Added by Jan Mach about 12 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
Testing
Target version:
Start date:
04/04/2012
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Kód Mentatu v tuto chvíli nebyl vůbec nijak profilován a optimalizován, současný výkon tedy bude zcela jistě možné zvýšit.

Možná místa pro optimalizaci (seznam prosím případně rozšiřovat):
  • memoizace překladu IDMEFPath na XPath
  • ...
Actions #1

Updated by Pavel Kácha almost 12 years ago

  • Target version changed from 14 to 0.6
Actions #2

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from New to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF