Project

General

Profile

Actions

Task #958

closed

Začištění kódu

Added by Pavel Kácha over 11 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Development - GUI
Target version:
Start date:
03/21/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Negenerované controllery způsobují např. nekonzistentní dědičnost, některé linky nejsou generované šablonou ale psané ručně, etc.
Meku, shrň svoje poznámky pro Radka a přehoď vlastníka.

Actions #1

Updated by Pavel Kácha almost 11 years ago

  • Parent task deleted (#283)

Přesouvám mimo #283, ať ho můžeme zavřít (základní funkcionalita byla implementována a na rozlišení části projektu máme v Redmine kategorie).

Actions #2

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from New to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF