Project

General

Profile

Actions

Task #251

closed

Technická zpráva

Added by Jan Mach almost 13 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Documentation
Target version:
Start date:
10/19/2011
Due date:
08/31/2012
% Done:

100%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Přesný termín bude upřesněn, ale pravděpodobně do konce roku bude nutné napsat technickou zprávu, která popíše současný stav a vizi systému Mentat.

Actions #1

Updated by Pavel Kácha over 12 years ago

  • Due date changed from 12/31/2011 to 12/09/2011

Poznámka: 9. 12. s týdnem fóra + oponenturou, je ale možné, že stačí 1. odevzdání 31. 12. Začátkem prosince uvidíme situaci.

Actions #2

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • Assignee set to Jan Mach
Actions #3

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • Due date changed from 12/09/2011 to 01/09/2012
Actions #4

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • Due date changed from 01/09/2012 to 03/31/2012
  • Target version changed from 12 to 14

Po dohodě s Andreou již není nezbytné, aby technická zpráva byla uznána pro rok 2011. Přesouvám tedy technickou zprávu do další stabilní verze.

Zároveň jsme se dohodli, že technické zprávy by mohli být dvě. V první by bylo obecné povídání, představení systému, testovací období s Prelude, proč to nevyšlo, volba databáze, použitelné datové zdroje, atd. Druhá technická zpráva by pak obsahovala popis návrhu a implementace samotného systému.

Actions #5

Updated by Jan Mach over 12 years ago

  • Due date changed from 03/31/2012 to 06/30/2012
Actions #6

Updated by Pavel Kácha almost 12 years ago

  • Due date changed from 06/30/2012 to 08/31/2012
Actions #7

Updated by Pavel Kácha almost 12 years ago

  • Target version changed from 14 to 0.6
Actions #8

Updated by Jan Mach over 10 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
Actions

Also available in: Atom PDF