Project

General

Profile

Actions

Task #1015

closed

Vyčistit GIT repozitář

Added by Jan Mach about 11 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Development - Tools
Target version:
Start date:
05/31/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

V tuto chvíli zabírá Git repozitář v důsledku chyby řádově 100MB, což je velice nepraktické. Navrhuji co možná nejdříve v nějakém rozumném bodě repozitář zakonzervovat, začít s čistým listem a důsledně dodržovat štábní kulturu. Moc dlouho bych nečekal, dokud zatím nejsou tasky a wiki plná referencí na konkrétní commity.

Actions #1

Updated by Jan Mach almost 11 years ago

  • Target version changed from 14 to 0.6
Actions #3

Updated by Pavel Kácha over 10 years ago

Podíval jsem se na to - orphan je nepoužitelný (nedá se korektně pushovat), a replace-reference (viz ten odkaz na stackoverflow) jsou zbytečná komplikace, která by mohla přinést kromě užitku časem i problémy. Nechme raději repo přímočaré. Takže myslím, že dovést současný repozitář do použitelného stavu (popřesouvat a pomazat soubory tak, jak sis to představoval), přejmenovat/přesunout staré repo, a vytvořit nové bez historie bude nakonec přece jen nejrozumnější varianta - když bude konec starého a začátek nového souborově identický, můžeme si najít historii jednoznačně, budeme-li to potřebovat. A v novém už si tedy holt dát bacha na štábní kulturu - nebo opravovat historii brzy.

Actions #4

Updated by Jan Mach over 7 years ago

  • Status changed from Feedback to Closed

Již neaktuální, úklid v úkolech, zavírám.

Actions

Also available in: Atom PDF