Project

General

Profile

Actions

Task #1015

closed

Vyčistit GIT repozitář

Added by Jan Mach about 11 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Development - Tools
Target version:
Start date:
05/31/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
To be discussed:

Description

V tuto chvíli zabírá Git repozitář v důsledku chyby řádově 100MB, což je velice nepraktické. Navrhuji co možná nejdříve v nějakém rozumném bodě repozitář zakonzervovat, začít s čistým listem a důsledně dodržovat štábní kulturu. Moc dlouho bych nečekal, dokud zatím nejsou tasky a wiki plná referencí na konkrétní commity.

Actions

Also available in: Atom PDF