Project

General

Profile

Actions

Bug #1450

closed

Poměrně malé dotazy trvají neúměrně dlouho

Added by Pavel Kácha over 10 years ago. Updated almost 10 years ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
03/11/2014
Due date:
% Done:

50%

Estimated time:
To be discussed:

Description

Vygenerovaný dotaz:

MongoDB filter:[FIND] Filter '{"$and":[{"Alert.Source.Node.Address.ipv4.min":{"$gte":"DEBA3E00"},"Alert.Source.Node.Address.ipv4.max":{"$lte":"DEBA3EFF"}},{"$and":[{"Alert.DetectTime.@ntpstamp":{"$gte":"D6B1077000000000"}},{"$and":[{"Alert.DetectTime.@ntpstamp":{"$lte":"D6BA41F000000000"}},{"Alert.Analyzer.@analyzerid":""}]}]}]}' with sorting '{"Alert.CreateTime.@ntpstamp":-1}' with limit '20'

MongoDB filter:[FIND] Filter '{"$and":[{"$or":[{"Alert.Source.Node.Address.ipv4.min":{"$gte":"DEBA3E00"},"Alert.Source.Node.Address.ipv4.max":{"$lte":"DEBA3EFF"}},{"Alert.Target.Node.Address.ipv4.min":{"$gte":"DEBA3E00"},"Alert.Target.Node.Address.ipv4.max":{"$lte":"DEBA3EFF"}}]},{"$and":[{"Alert.DetectTime.@ntpstamp":{"$gte":"D6B1077000000000"}},{"$and":[{"Alert.DetectTime.@ntpstamp":{"$lte":"D6BA41F000000000"}},{"Alert.Analyzer.@analyzerid":""}]}]}]}' with sorting '{"Alert.CreateTime.@ntpstamp":-1}' with limit '20'

Zkus prosím pustit z shellu, pokud proběhnou rychle, souvisí to s tím, že se mongo dostalo do podivného stavu tehdy, jinak bude potřeba řešit s výkonem.


Files

mongo-profiling.tar.gz (16.2 MB) mongo-profiling.tar.gz Použité skripty a výstupy z profiléru Jan Mach, 06/24/2014 10:17 AM
mentat.message.query.mongo.pl (1.08 KB) mentat.message.query.mongo.pl Skript pro otestování vrstvy Mentat::Message::Query::Mongo Jan Mach, 06/24/2014 10:18 AM
mentat.storage.mongo.pl (1.31 KB) mentat.storage.mongo.pl Skript pro otestování vrstvy Mentat::Storage::Mongo Jan Mach, 06/24/2014 10:18 AM
mentat.message.storage.mongo.pl (1.54 KB) mentat.message.storage.mongo.pl Skript pro otestování vrstvy Mentat::Message::Storage::Mongo Jan Mach, 06/24/2014 10:18 AM
msm-a_graph.png (39.9 KB) msm-a_graph.png Graf - Výstup z profileru pro Mentat::Storage::Mongo::find() Jan Mach, 06/24/2014 10:19 AM
msm-a_table.png (98.1 KB) msm-a_table.png Tabulka - Výstup z profileru pro Mentat::Storage::Mongo::find() Jan Mach, 06/24/2014 10:19 AM
msm-b_graph.png (66.9 KB) msm-b_graph.png Graf - Výstup z profileru pro Mentat::Storage::Mongo::find_i() Jan Mach, 06/24/2014 10:19 AM
msm-b_table.png (100 KB) msm-b_table.png Tabulka - Výstup z profileru pro Mentat::Storage::Mongo::find_i() Jan Mach, 06/24/2014 10:19 AM

Related issues

Related to Mentat - Bug #1205: MongoDB - výkonnostní problémyClosedRadomír Orkáč09/06/2013

Actions
Blocked by Mentat - Bug #1479: Core, Storage/Mongo - _set_last_filterClosedJan Mach03/30/2014

Actions
Actions

Also available in: Atom PDF