Project

General

Profile

Actions

Bug #4251

closed

User data access through SQLAlchemy keeps a transaction open

Added by Pavel Kácha almost 6 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Low
Assignee:
Category:
Development - Core
Target version:
Start date:
08/09/2018
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
To be discussed:
No

Description

Date: Fri, 25 May 2018 10:45:45 +0200
From: Radko Krkoš <>
Subject: Visiaci dotaz

Ahoj, všimol som si že krátko po štarte Mentatu sa spustí dotaz:

SELECT groups.name AS groups_name, groups.source AS groups_source,
groups.description AS groups_description, groups.enabled AS
groups_enabled, groups.parent_id AS groups_parent_id, groups.id AS
groups_id, groups.createtime AS groups_createtime FROM groups WHERE
groups.id = 7747;

ktorý nikdy (20h+) nedobehne. Má niekto tušenie čo to je a ako to že to
ničomu v Mentate nevadí?

Na neskôr:
Zaujímavé je, že keď ten dotaz spustím ručne, prebehne normálne a okamžite.

Mek:

Smrdí mi to zapomenutým commitem...někde. Dotaz proběhne v pořádku, ale pak nezavolám commit a na straně serveru to asi zůstane viset.

Radko:

To asi nebude ono, po SELECTe to netreba.

Radko:

Už asi rozumiem čo si myslel. Zdá sa že to nejako blokuje iné spojenie.
Vyzerá to na COMMIT, ale nie nezavolaný ale zrejme naviac. Je ho tiež
vidieť v zozname bežiacich transakcií ale bez doby behu. Nemám ale
tušenie ako to debugovať. Rozmýšľal som či niečo nevolá COMMIT v slučke
aj bez dát ale čo som pozeral kód, tak by to tak byť nemalo.

Příklad výseku z pg_stat_activity:

 datid |  datname  | pid | usesysid | usename | application_name | client_addr | client_hostname | client_port |     backend_start     |     xact_start      |     query_start     |     state_change     | wait_event_type |   wait_event   |    state    | backend_xid | backend_xmin |                                                            query                                                             |  backend_type   
---------+---------------+-------+----------+----------+------------------+-------------+-----------------+-------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------
 7655235 | mentat_main  | 1671 |  16384 | mentat  |         | ::1     |         |    47378 | 2018-08-09 09:55:24.522505+02 |                | 2018-08-09 09:55:32.502753+02 | 2018-08-09 09:55:32.502889+02 | Client     | ClientRead     | idle        |       |       | ROLLBACK                                                                                                                       | client backend
  16385 | mentat_events | 67217 |  16384 | mentat  |         | ::1     |         |    42290 | 2018-08-07 10:48:28.172669+02 |                | 2018-08-09 15:19:05.295189+02 | 2018-08-09 15:19:05.295292+02 | Client     | ClientRead     | idle        |       |       | COMMIT                                                                                                                        | client backend
 7655235 | mentat_main  | 67226 |  16384 | mentat  |         | ::1     |         |    42300 | 2018-08-07 10:48:29.268503+02 | 2018-08-07 10:48:29.277103+02 | 2018-08-09 15:14:49.378458+02 | 2018-08-09 15:14:49.378649+02 | Client     | ClientRead     | idle in transaction |       |       | SELECT groups.name AS groups_name, groups.source AS groups_source, groups.description AS groups_description, groups.enabled AS groups_enabled, groups.parent_id AS groups_parent_id, groups.createtime AS groups_createtime, groups.id AS groups_id +| client backend
     |        |    |     |     |         |       |         |       |                |                |                |                |         |           |           |       |       | FROM groups                                                                                                                     +| 
     |        |    |     |     |         |       |         |       |                |                |                |                |         |           |           |       |       | WHERE groups.id = 297                                                                                                                | 
(11 rows)

Nevíme, co to způsobuje, proč to visí, nebo zda je to z nějakého důvodu korektní.


Files


Related issues

Related to Mentat - Bug #4569: Hawat DB connection is not recreated if droppedClosedRadko Krkoš01/17/2019

Actions
Related to Mentat - Task #6205: Review encapsulation of SQLAlchemy and Psycopg2 DBALsClosedRajmund Hruška01/24/2020

Actions
Actions

Also available in: Atom PDF